เปิดจำนวนเงิน"ประยุทธ์"เป็นประธานมอบให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้าโควิด 140 ราย

08 เมษายน 2565

นายกฯ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ด่านหน้าโควิด ครั้งที่ 8 รวม 4.22 ลบ. ขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมบริจาคช่วยเหลือ เน้นย้ำให้ดูแลผู้เสียสละอย่างดีที่สุด พร้อมให้กำลังใจทุกฝ่าย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเงินบริจาคบัญชี “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มเติมนอกจากการช่วยเหลือตามระบบราชการ ครั้งที่ 8 รวม 140 ราย ดังนี้

เปิดจำนวนเงิน\"ประยุทธ์\"เป็นประธานมอบให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้าโควิด 140 ราย

1.กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 49 ราย เป็นเงิน 1,470,000 บาท

2.กรมราชทัณฑ์ จำนวน 20 ราย เป็นเงิน 600,000 บาท

3.กรมการแพทย์ทหารบก จำนวน 52 ราย เป็นเงิน 1,560,000 บาท พ

4.กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 30,000 บาท

5.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 18 ราย เป็นเงิน 560,000 บาท

นายกฯ ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เสียสละร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือทีมด่านหน้า และขอให้มีการบริหารจัดการเงินดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน รัฐบาลพร้อมดูแลเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละอย่างดีที่สุด

เปิดจำนวนเงิน\"ประยุทธ์\"เป็นประธานมอบให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้าโควิด 140 ราย