"หมอธีระวัฒน์" ยืนยัน ไม่เคยต่อต้านวัคซีน เผยควรฉีดวัคซีนกี่เข็ม

07 เมษายน 2565

"หมอธีระวัฒน์ เหมะจุฑา" เผยผ่านเพจเฟซบุ๊ก ยืนยันไม่เคยต่อต้านวัคซีน แต่ต้องการให้ฉีดไม่มากเกินไป เผยควรฉีดวัคซีนกี่เข็ม

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ได้เผยผ่านทางเพจ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ระบุว่า ประกาศให้ทราบทั่วกันนะครับ ไม่เคยต่อต้านวัคซีน แต่ต้องการให้ฉีดไม่มากเกินไป คือ 3 หรือ 4

หมอธีระวัฒน์ ยืนยัน ไม่เคยต่อต้านวัคซีน เผยควรฉีดวัคซีนกี่เข็ม

ถ้าเริ่มต้นด้วยเชื้อตายสองเข็มก็ต่อด้วย ชั้นผิวหนัง 2 เข็ม
PZ หรือ MDN
เริ่มต้นด้วย AZ 2 เข็ม ก็ต่อด้วย ชั้นผิวหนัง PZ หรือ MDN
เข็มเดียวพอ

 

หมอเอง SV SV AZ MDN

เรื่อง ภูมิเลวและชั่วร้ายมีพิสูจน์อยู่ทั่วไป Google ดู
บทความทางวิชาการในวารสารวิทยาศาสตร์การแพทย์
แป็ปเดียวก็เจอแล้ว
ห่วงทุกคนนะครับ

หมอธีระวัฒน์ ยืนยัน ไม่เคยต่อต้านวัคซีน เผยควรฉีดวัคซีนกี่เข็ม