เช็กที่นี่ 5 ธนาคารใหญ่ ปรับปรุงระบบชั่วคราว 8 - 10 เม.ย.

05 เมษายน 2565

เช็กที่นี่ 5 ธนาคารใหญ่ ประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) , ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารออมสิน , ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย ได้แจ้งวันและเวลาปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. มีรายงานว่า 5 ธนาคารใหญ่ เตรียมปิดปรับปรุงพัฒนาระบบชั่วคราว ซึ่งจะส่งผลทำให้ธุรกรรมบางอย่างไม่สามารถทำได้ ซึ่งสามารถตรวจสอบบริการที่ปิดบริการ วันที่ และเวลาไหน ได้ทั้งหมดที่นี่ โดย 5 ธนาคารใหญ่ประกอบด้วย

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

ธนาคารขอแจ้งปิดบริการแอปพลิเคชั่นแม่มณี ชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบ 

ธนาคารขอเรียนแจ้งปิดปรับปรุงแอปพลิเคชั่นแม่มณี มีผลทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้งานได้และไม่สามารถรับชาระเงินเข้าบัญชีแม่มณีได้ โดยมีรายละเอียดช่วงเวลาในการปิดระบบดังต่อไปนี้

- วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 23:00 – 24:00 น.
- วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 00:00 – 06:00 น.
 
ทั้งนี้ลูกค้าจะสามารถใช้บริการแอปพลิเคชันแม่มณีได้หลังจากเวลาช่วงดังกล่าว

 

เช็กที่นี่ 5 ธนาคารใหญ่ ปรับปรุงระบบชั่วคราว 8 - 10 เม.ย.
 

2.ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย ระบุว่า เพื่อยกระดับการให้บริการ ธนาคารจะทำการพัฒนาแอปฯ เป๋าตัง ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 00.40-06.10 น.  และในเวลาเดียวกัน เพื่อยกระดับการให้บริการ ธนาคารจะทำการพัฒนาระบบงาน ส่งผลให้ บริการที่ไม่สามารถทำธุรกรรมได้ชั่วคราว ตามรายละเอียด ดังนี้

- ฝาก
- ถอน
- โอน-รับเงินโอน
- ชำระเงิน
- เติมเงิน
- บริการอื่นๆ

กรุณาวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก

เช็กที่นี่ 5 ธนาคารใหญ่ ปรับปรุงระบบชั่วคราว 8 - 10 เม.ย.

 

เช็กที่นี่ 5 ธนาคารใหญ่ ปรับปรุงระบบชั่วคราว 8 - 10 เม.ย.

 

3.ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน ประกาศว่าในวันที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.จะปิดระบบบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบการบริการเงินด่วนระหว่างประเทศ MoneyGram ให้ดียิ่งขึ้น

 

เช็กที่นี่ 5 ธนาคารใหญ่ ปรับปรุงระบบชั่วคราว 8 - 10 เม.ย.

 

4.ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศว่าในวันที่ 9 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 02.00 - 07.00 น. จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบโมบายแบงก์กิ้งได้ เนื่องจากจะมีการพัฒนาระบบ โดยทางธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

เช็กที่นี่ 5 ธนาคารใหญ่ ปรับปรุงระบบชั่วคราว 8 - 10 เม.ย.

5.ธนาคารกสิกรไทย

 

ซึ่งทางกสิกรฯได้ประกาศว่า วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 02.30 น. - 08.00 น. จะปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวลูกค้าไม่สามารถทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ได้

 
1.สมัครบริการ เปิดบัญชี ที่ต้องยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS ได้แก่

- เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) และ บัญชีกองทุน
- โอนเงินไปยังประเทศสิงคโปร์ผ่าน PromptPay International
- ลงทะเบียนบริการ NDID
- สมัครบริการหรือเปิดบัญชีจากแอปพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ที่ต้องยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS ได้แก่ Blue CONNECT, GrabPay Wallet,LINE BK, YouTrip, MAKE by KBank, เปิดบัญชี KSecurity, รับชำระผ่าน Facebook Pay, รับชำระผ่าน Coral 
เป็นต้น
- สมัครสินเชื่อต่างๆ บน K PLUS ได้ รวมถึงการสมัครสินเชื่อจากแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้แก่ Dolfin, Shopee, Lazadaที่ต้องยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS
- ปิดการให้บริการ Wealth Plus
 

2.ฝากเงิน และชำระเงินสินค้า ผ่าน KBank Service และตู้บุญเติม ตู้เติมสบาย ตู้เติมดี


3.โอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay) และบริการชำระค่าสินค้า ผ่าน e-Wallet


4.แลกเปลี่ยนเงินตราที่ตู้แลกเปลี่ยนเงินตรา
 

เช็กที่นี่ 5 ธนาคารใหญ่ ปรับปรุงระบบชั่วคราว 8 - 10 เม.ย.