โควิดละลอกใหม่ "ลำปาง" เสียชีวิตแล้ว 23 คน

26 มีนาคม 2565

โควิดละลอกใหม่ "ลำปาง" ไม่ถึง 3 เดือน เสียชีวิตแล้ว 23 คนเสียชีวิตแล้ว 23 คน ส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีน เป็นผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว

 

ยังคงต้องจับตาสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 65 ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เผยถึงยอดผู้เสียชีวิตจากการระบาดระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -  24 มี.ค. 65 มีผู้เสียชีวิตแล้วทั้งสิ้น 23 คน

 

รายละเอียดยอดผู้เสียชีวิตในจังหวัดลำปาง

เดือน ม.ค.65 มีผู้เสียชีวิต 2 คน ไม่มีประวัติได้รับวัคซีน

เดือน ก.พ.65 มีผู้เสียชีวิต 7 คน ไม่ได้รับวัคซีน 3 คน และได้รับวัคซีน 2 เข็ม 4 คน

เดือน มี.ค.65 เสียชีวิตแล้ว 14 คน โดยมีเพียง 2 คน ที่ได้รับวัคซีน 3 เข็ม โดยเป็นเพศหญิงอายุ 38 ปี และเพศชาย อายุ 72 ปี ซึ่งป่วยด้วยโรคไต 

ทั้งนี้ สสจ.ลำปางวิเคราะห์พบว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้สูงอายุ 82.61 % มีโรคประจำตัว 65.22% และยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับเพียง 2 เข็ม 91.3% 

โควิดละลอกใหม่ ลำปาง เสียชีวิตแล้ว 23 คน

โควิดละลอกใหม่ ลำปาง เสียชีวิตแล้ว 23 คน

 

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางจังหวัดลำปางจึงต้องขอความร่วมมือประชาชนให้รักษามาตรการความปลอดภัยส่วนบุคคล สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ แยกรับประทานอาหารกับบุคคอื่น งดใช้ของใช้ส่วนตัวหรือภาชนะร่วมกัน และเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือวัคซีนเข็ม 3 ขึ้นไปโดยเร็วที่สุด

โควิดละลอกใหม่ ลำปาง เสียชีวิตแล้ว 23 คน

โควิดละลอกใหม่ ลำปาง เสียชีวิตแล้ว 23 คน

 

ขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง LPHO