เผย 3 จุดเสี่ยงบนใบหน้า ที่จะรับเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ร่างกาย

25 มีนาคม 2565

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เผย 3 จุดเสี่ยงบนใบหน้า ที่จะรับเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ร่างกาย ควรเลี่ยงการใช้มือจับ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เผย 3 จุดเสี่ยงบนใบหน้า เชื้อไวรัสจะเข้าสู่คนผ่านทางการไอ จาม การสัมผัสโดยตรง กับสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย จึงมี 3 จุดเสี่ยงบนใบหน้า ที่ควรเลี่ยงการใช้มือจับ

1 ดวงตา ไม่ขยี้ตา เพราะเชื้อโรคผ่านเข้าไปในช่องท่อระบายน้ำตาได้

2 จมูก ไม่แคะจมูก เพราะเชื้อโรคเข้าทางโพรงจมูกสู่ทางเดินหายใจได้

3 ปาก ไม่จับปาก เพราะเชื้อโรคสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจจากทางนี้ได้

เผย 3 จุดเสี่ยงบนใบหน้า ที่จะรับเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ร่างกาย

กรณีสงสัยว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแนะนำให้เร่งตรวจATKเพื่อยืนยัน หากตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีด ติดเชื้อโควิด-19 ดำเนินการดังนี้

สีเขียว รักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ แก้ไอ แก้เจ็บคอ หรือไปรับยาที่สถานพยาบาลตามสิทธิ-สถานพยาบาลรัฐใกล้บ้าน (เจอ แจก จบ) + กักตัวอยู่ที่บ้าน 10 วัน

 

การใช้สิทธิรักษา

สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สปสช.)

• นอกจากไปที่สถานพยาบาลประจำที่ท่านลงทะเบียนไว้ ยังไปที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ (ไม่ใช้ใบส่งตัว) หน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น สถานีอนามัย, รพ.สต., หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลประจำอำเภอ-จังหวัด, ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึง คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นต้น

• รพ.เอกชนที่ทำข้อตกลงรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวกับ สปสช.

 

สิทธิประกันสังคม ไป รพ.ที่ลงทะเบียนไว้ รวมถึงสถานพยาบาลคู่สัญญาในระบบประกันสังคมทุกแห่ง และสถานพยาบาลรัฐทุกแห่ง (สายด่วน 1506)

สิทธิข้าราชการ ไป สถานพยาบาลรัฐทุกแห่ง และ รพ.เอกชนที่ทำข้อตกลงรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวกับ สปสช. (สายด่วนกรมบัญชีกลาง 02-2706400 วัน-เวลาราชการ)

กลุ่มสีเหลือง-สีแดง (ทุกสิทธิการรักษา) ใช้สิทธิ UCEP Plus (เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิทุกที่) สถานพยาบาลรัฐ-เอกชน ที่อยู่ใกล้ได้

กลุ่ม 608, หญิงตั้งครรภ์, เด็กอายุ 0-5 ปี, คนพิการ, ผู้ป่วยติดเตียง ที่เป็นสิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิ สปสช.) และสิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โทร. 1330 ประเมินอาการเข้าระบบรักษาที่บ้าน

เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร. 1669

ประกันสังคม โทร. 1506

บัตรทอง-อปท. โทร. 1330

ข้าราชการ โทร. 02-2706400

สอบถามสิทธิ UCEP Plus 028721669 (ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต)

เผย 3 จุดเสี่ยงบนใบหน้า ที่จะรับเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ร่างกาย

 

ขอบคุณ FB : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ