thainewsonline

"หมอธีระ" เผยข้อมูลโควิด คาดการณ์จำนวนติดเชื้อต่อวัน

10 มีนาคม 2565

"หมอธีระ" หรือ รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ เผยข้อมูลโควิด คาดการณ์จำนวนติดเชื้อสูงสุดต่อวันของไทยจะถึงเท่าไหร่.

"หมอธีระ" หรือ รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาพูดถึง สถานการณ์โควิด-19 ผ่านเฟซบุ๊ก Thira Woratanarat โดยระบุว่า

10 มีนาคม 2565

พีคกว่าเดิม...สูงสุดเท่าที่เคยระบาดมา

22,984

ATK 49,494

รวม 72,478

หมอธีระ เผยข้อมูลโควิด คาดการณ์จำนวนติดเชื้อต่อวัน

อัตราตรวจพบเป็นผลบวก 49.11%

หนึ่งสัปดาห์ผ่านไป ปอดอักเสบเพิ่มขึ้นจาก 1131 คน เป็น 1,238 คน เพิ่มขึ้น 9.46%

ใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มจาก 325 คน เป็น 420 คน เพิ่มขึ้น 29.23%

หมอธีระ เผยข้อมูลโควิด คาดการณ์จำนวนติดเชื้อต่อวัน

 

จากธรรมชาติของทั่วโลก จำนวนติดเชื้อสูงสุดต่อวันในระลอก Omicron จะสูงกว่าระลอกก่อนหน้า 3.65 เท่า

ยอดวันนี้ของไทยคิดเป็น 3.09 เท่า

เคยคาดประมาณว่าพีคไทยอาจไปถึง 85,476 คนต่อวัน

ป.ล.ยิ่ง time to peak (ขาขึ้น) ยาวนานเท่าใด ขาลงจะยาวกว่าเดิม 1.5 เท่าโดยเฉลี่ย

ดังนั้นนโยบายและมาตรการรัฐ ด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันควบคุมโรคนั้นสำคัญยิ่ง

หมอธีระ เผยข้อมูลโควิด คาดการณ์จำนวนติดเชื้อต่อวัน