thainewsonline

ประกาศ "วัดจุฬามณี" ปิดต่อเนื่องไม่มีกำหนด

22 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ "วัดจุฬามณี" จังหวัดสมุทรสงคราม ปิดวัดแบบต่อเนื่องไม่มีกำหนดเปิดวัด ลงประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ในช่วงที่ผ่านมาประชาชนหลายท่านนิยมไปไหว้สักการะ "ท้าวเวสสุวรรณ" ที่วัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม กันเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้มีการออกมาประกาศปิดระหว่างวันที่ 23 ก.พ. - 3 มี.ค. 2565

ประกาศ วัดจุฬามณี ปิดต่อเนื่องไม่มีกำหนด

โดยล่าสุดทางเพจ วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ออกประกาศฉบับที่ 6/2565 เรื่อง ปิดวัดจุฬามณีต่อเนื่องไม่มีกำหนด ระบุว่า... เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ หน่วยงานราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของจังหวัด ได้ติดต่อประสานงานกับทางวัดจุฬามณี

ประกาศ วัดจุฬามณี ปิดต่อเนื่องไม่มีกำหนด

 

affaliate-2

"ให้ประกาศเลื่อนการเปิดวัดออกไปแบบไม่มีกำหนด" (ปิดวัดแบบต่อเนื่องไม่มีกำหนดเปิดวัด) เพื่อลดการเสี่ยงติดเชื้อและการชุมนุมของประชาชนที่เดินทางมาวัดจุฬามณี และเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับจังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอประกาศ "ปิดวัดจุฬามณีต่อเนื่องแบบไม่มีกำหนด"

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565

ประกาศ วัดจุฬามณี ปิดต่อเนื่องไม่มีกำหนด

 

affaliate-3