thainewsonline

คำสั่งด่วน ผู้ว่าฯ จังหวัดทั่วประเทศ เตรียมแผน "รับมือโควิด" รุนแรงมากขึ้น

20 กุมภาพันธ์ 2565

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการด่วนที่สุด ให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เตรียมแผนรับมือ หลังท่าไม่ดี ทวีความรุนแรงมากขึ้น

จากกรณี มีคำสั่งด่วน ผู้ว่าราชการทั่วประเทศ เตรียมแผนรับมือ โควิด หลังจากที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิดในไทยพุ่งขึ้นด้วยตัวเลขที่สูงขึ้นเรื่อยๆ อย่าง ตัวเลขผู้ป่วยโควิดในไทยล่าสุดเมื่อช้วงเช้าที่ 20 ก.พ. 65 ระบุว่า ติดเชื้อใหม่ 18,953 (ไม่รวม atk 8,814 ราย) เสียชีวิต 30 ราย ทำให้ในหลายๆ พื้นที่เริ่มมีความกังวลถึงการติดเชื้อที่ลุกลาม 

ด่วนที่สุด สั่งผู้ว่าทั่วประเทศ เตรียมแผนรับมือ โควิด

ล่าสุด นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย "ด่วนที่สุด" ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ป้องกันการระบาด และควบคุมโรค "โควิด" อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเฝ้าระวังตามแนวชายแดน


โดยทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้รับการประสานงานจากศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ให้เน้นย้ำ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมดังกล่าวข้างต้นเพิ่มเติม ศบค.มท. จึงขอให้กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ด่วนที่สุด สั่งผู้ว่าทั่วประเทศ เตรียมแผนรับมือ โควิด

สร้างการรับรู้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดผู้ติดเชื้อ และมาตรการควบคุมโรคในประเทศไทย สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดและลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้ได้โดยเร็วที่สุด และรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

 

โดยอาศัยกลไกในระดับพื้นที่อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ในการสื่อสารทำความเข้าใจและติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิดรวมถึงจัดเตรียมเผนผชิญเหตุ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค "โควิด-19" ทวีความรุนแรงมากขึ้น

ด่วนที่สุด สั่งผู้ว่าทั่วประเทศ เตรียมแผนรับมือ โควิด

 

รวมทั้งดำเนินมาตรการ ควบคุมการลักลอบเข้าประเทศ และการเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมายตามแนวชายแดน พื้นที่ตอนใน และหมู่บ้าน อย่างเคร่งครัด โดยบูรณาการและประสานการปฏิบัติกับกองกำลังป้องกันชายแดน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุ่มชน และประชาชนในพื้นที่ ตรวจสอบบุคคลแปลกหน้าที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน และสถานประกอบการ/โรงงานในพื้นที่ไม่ให้มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

ด่วนที่สุด สั่งผู้ว่าทั่วประเทศ เตรียมแผนรับมือ โควิด
นอกจกานี้ยังเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด ตลอดจนสร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสืบสวนขยายผลการจับกุมแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศ โดยเฉพาะนายหน้าผู้นำพา และสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เรียกรับผลประโยชน์และนำเข้าแรงงานต่างด้าวให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด

ด่วนที่สุด สั่งผู้ว่าทั่วประเทศ เตรียมแผนรับมือ โควิด

ตามรายงานข่าวแจ้งว่า คำสั่งด่วนที่สุดของกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันพบว่า มีผู้ติดเชื้อ "โควิด" และผู้เสียชีวิต ในประเทศไทย ซึ่งมีตัวเลขเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ทางศูนย์โควิด กระทรวงมหาดไทย จึงได้เร่งดำเนินการป้องกัน เพื่อไม่ให้การแพร่เชื้อขยายวงกว้างไปมากกว่านี้ โดยเน้นย้ำในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งชุมชน หมู่บ้าน ดำเนินการคัดกรอง และดูแลชาวบ้านในพื้นที่อย่างเคร่งครัด 

ด่วนที่สุด สั่งผู้ว่าทั่วประเทศ เตรียมแผนรับมือ โควิด