"หมอธีระ" เปิดสาเหตุหลักการระบาดโรคโควิด-19 ถ้าเจอรีบถอยห่างด่วน

19 กุมภาพันธ์ 2565

"หมอธีระ" เปิดสาเหตุหลักการระบาดโรคโควิด-19 หากเจอคนที่ไม่ป้องกันตัวดีพอ ขอให้หลีกออกมาให้ห่าง และป้องกันตัวตามหลักการข้างต้นอย่างเคร่งครัด

จากกรณีที่ "หมอธีระ" รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ถึงสาเหตุหลักของการระบาดโรคโควิด-19  โดยโพสต์ข้อความระบุว่า

หมอธีระ  เปิดสาเหตุหลักการระบาดโรคโควิด-19

โรคระบาดจะเป็นไปตามธรรมชาติของมัน

ถ้าพบปะคนเยอะ (crowdedness)

พบปะคนบ่อย มากหน้าหลายตา (frequency)

คลุกคลี ใกล้ชิด (closeness)

อยู่ด้วยกันยาวนาน (duration)

อยู่ในที่อากาศนิ่ง ไม่ถ่ายเทเพียงพอ (poorly ventilated)

แชร์ของกินของใช้ร่วมกันกับผู้อื่น (fomites)

และไม่ป้องกันตัวด่านสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือ หน้ากาก

ก็จะทำให้ติดเชื้อแพร่เชื้อกันไปได้มากและรวดเร็ว

-สสส. แนะนำแนวทางต่อสู้ "โอมิครอน" ร้ายไม่แพ้ซอมบี้ แค่อ้าปากก็ติดเชื้อ
-เปิดตัวเลขจริง "ยอดติดเชื้อโควิด" เยอะกว่า3หมื่นมาก และปัจจัยปัญหาใหญ่
-สปสช. เผย อาการป่วยโควิด-19 สัญญาณรุนแรง ที่ต้องส่งต่อโรงพยาบาล

ยืนยันว่าปัญหาหนักที่จะต้องเผชิญในภาพรวมคือ โอกาสเกิดภาวะอาการคงค้างระยะยาว หรือ Long COVID

ที่จะส่งผลบั่นทอนสมรรถนะในการดูแลตนเอง การดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงาน และคุณภาพชีวิตระยะยาว

ณ จุดนี้ หากเจอคนที่ไม่ป้องกันตัวดีพอ ขอให้หลีกออกมาให้ห่าง และป้องกันตัวตามหลักการข้างต้นอย่างเคร่งครัดครับ

ติดกันในที่ทำงาน และติดกันทั้งครอบครัวเยอะมากจริงๆ ครับ

หมอธีระ  เปิดสาเหตุหลักการระบาดโรคโควิด-19