บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัพเดทล่าสุด เงื่อนไขเพิ่มวงเงินใช้จ่าย 3เดือน

27 มกราคม 2565

เงื่อนไข บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เพิ่มวงเงินใช้จ่าย อีกเดือนละ 200 บาทต่อคน เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มก.พ.นี้

อัพเดทล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  บัตรคนจน เมื่อ24ม.ค.64ที่ประชุม ครม. เห็นชอบโครงการเพิ่มกำลังซื้อแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 กรอบวงเงิน 8,070.724 ล้านบาท และโครงการเพิ่มกำลังซื้อแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 ช่วยเหลือ เยียวยา และลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน โดยเพิ่มวงเงินใช้จ่าย อีกเดือนละ 200 บาท/คน เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มเดือน ก.พ. 65

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัพเดทล่าสุด เงื่อนไขเพิ่มวงเงินใช้จ่าย 3เดือน

   โดยประชาชนผู้ถือบัตรจากทั้ง 2 โครงการ ซึ่งมีจำนวนกว่า 15.7 ล้านคน สามารถซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า ร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 65 เป็นต้นไป จากเดิมที่กำหนดไว้วันที่ 21 ก.พ. 65 เพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงสถานการณ์ที่ค่าครองชีพมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัพเดทล่าสุด เงื่อนไขเพิ่มวงเงินใช้จ่าย 3เดือน

  บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัพเดทล่าสุด เงื่อนไขเพิ่มวงเงินใช้จ่าย 3เดือน

  ทั้งนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุถึงกรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ว่าในกรณีที่วงเงินคงเหลือในเดือนนั้นๆ จะไม่มีการสะสมหรือทบยอดไปในเดือนถัดไปได้ เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือกลุ่มเปราะบาง จำนวน 2.25 ล้านคน ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือซื้อสินค้า-บริการ กับร้านค้าที่ร่วมโครงการ คนละ 200 บาท ตลอด 3 เดือน ช่วง1 ก.พ.-30 เม.ย. 65 วงเงินรวม 1,352 ล้านบาท หากใช้วงเงินในเดือนนั้นไม่หมดก็จะไม่นำไปสะสมในเดือนถัดไป