เช็กไทม์ไลน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เตรียมรับเงินเพิ่ม 3 เดือน

เช็กไทม์ไลน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เตรียมรับเงินเพิ่ม 3 เดือน

27 ม.ค. 2565 เวลา 8:25 น.15.8k

เช็กไทม์ไลน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เตรียมรับเงินเพิ่ม 200 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ความคืบหน้าการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ล่าสุด กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินตามเงื่อนไขต่างๆ ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชน นอกจากนี้ครม.ยังอนุมัติโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษระยะที่ 2 จำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2565 รวมจำนวนไม่เกิน 600 บาทต่อคนต่อเดือนอีกด้วย วงเงินรวม 1,352 ล้านบาท หากใช้วงเงินในเดือนนั้นไม่หมดก็จะไม่นำไปสะสมในเดือนถัดไป

 

ซึ่งวงเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อนั้น จะจ่ายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 รวมกับการโอนเบี้ยความพิการ โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิ 200 บาท ระยะเวลา 3 เดือนนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

- ผู้พิการ

- ผู้ป่วยติดเตียง

- ผู้สูงอายุ

- ผู้ที่มีรายได้น้อย

 

เช็กไทม์ไลน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เตรียมรับเงินเพิ่ม 3 เดือน

สำหรับไทม์ไลน์ในการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนประจำเดือนกุมภาพันธ์ มีดังนี้


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565  

- วงเงินซื้อสินค้า  200 และ 300 บาท

- ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

- ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

- ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

- ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล) ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไป

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 

- เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน

- เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้ชำระเอง 

- ส่วนเกินที่ประชาชนจ่ายมาจะได้รับเงินคืนทุกวันที่ 10 ของเดือนเท่านั้น สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)
 

affaliate-2

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 

- โอนเงินเบี้ยความพิการรับเงิน 1,000 บาท

- เพิ่มเงินเบี้ยความพิการ จำนวน 200 บาท ถึงเดือน กันยายน 2565 จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน  
 
นอกจากนี้ยังได้รับเงินเพิ่มเติมในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษจำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2565  รวมจำนวนไม่เกิน 600 บาทต่อคนต่อเดือน 

 

เช็กไทม์ไลน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เตรียมรับเงินเพิ่ม 3 เดือน

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ