วิธีเช็กเงินช่วยเหลือ กลุ่มพิเศษ - กลุ่มเปราะบาง โอนเข้าบัตรปชช. นาน 3 เดือน

25 มกราคม 2565

ข่าวดี ครม. อนุมัติ เพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มพิเศษ - กลุ่มเปราะบาง) นาน 3 เดือน โอนเข้าบัตรปชช.

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 65 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าฯ และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 จำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565 (กรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป) รวมทั้งสิ้น 600 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ เป็นวงเงินรวม 1,352 ล้านบาท

วิธีเช็กเงินช่วยเหลือ กลุ่มพิเศษ - กลุ่มเปราะบาง โอนเข้าบัตรปชช. นาน 3 เดือน

ให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้) ผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิตามโครงการเราชนะ กลุ่ม 4 จำนวนไม่เกิน 2.25 ล้านคน

 

ซึ่งทาง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ เผยว่า จะโอนเงินเข้าบัตรประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 200 บาท , เดือนมีนาคม 200 บาท และเดือนเมาายน 200 บาท สามารถนำบัตรประชาชนไปใช้รูดซื้อสินค้าหรือสแกนซื้อสินค้ากับร้านค้าที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือร้านค้าคนละครึ่งได้ทั่วประเทศ

วิธีเช็กเงินช่วยเหลือ กลุ่มพิเศษ - กลุ่มเปราะบาง โอนเข้าบัตรปชช. นาน 3 เดือน

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ ถ้าหากไม่มั่นใจว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่ ให้นำบัตรประชาชนไปสแกนตรวจสอบได้กับร้านค้าที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือร้านค้าคนละครึ่ง

 

ขอบคุณ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station , สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์