ข่าวดี ครม.เห็นชอบโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เริ่ม ก.พ. - ก.ค. 65

24 มกราคม 2565

ข่าวดี ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 โดยให้มีระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือน ก.พ. – ก.ค. 65

วันนี้ 24 ม.ค. 65 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.ได้อนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกัน กรอบวงเงิน 9,000 ล้านบาท โดยใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. เงินกู้ฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 โดยให้มีระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิมตั้งแต่เดือน ก.พ. – มิ.ย. 65 เป็นตั้งแต่เดือน ก.พ. – ก.ค. 65

ข่าวดี ครม.เห็นชอบโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เริ่ม ก.พ. - ก.ค. 65

สำหรับการดำเนินโครงการนั้น รัฐจะสนับสนุนค่าโรงแรมที่พัก คนละไม่เกิน 10 ห้อง ร้อยละ 40 ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน จำนวน 2 ล้านสิทธิ แต่ครั้งนี้ ได้ปรับลดสิทธิสำหรับบัตรค่าโดยสารเครื่องบินลงเหลือ 6 แสนสิทธิ เนื่องจากการดำเนินโครงการในระยะที่ผ่านมาในส่วนของบัตรโดยสาร ปรากฏว่าผู้ร่วมโครงการไม่ได้มีการใช้สิทธิเต็มสิทธิที่ให้อยู่แล้ว

 

มาตรการที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้จะเป็นการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวให้ประชาชนมีเกิดการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประกอบการภายในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาล

ข่าวดี ครม.เห็นชอบโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เริ่ม ก.พ. - ก.ค. 65