เช็คสิทธิได้เเล้ว เงินเยียวยา5,000งวดที่3 ใครไม่ได้งวดเเรกให้รีบตรวจสอบ

13 มกราคม 2565

ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ เงินเยียวยา5,000 บาท โอนเงินเยียวยารอบที่ 3 วันที่14ม.ค.65 ใครไม่ได้รับเงินเยียวยารอบแรกให้ตรวจสอบสิทธิอีกครั้ง ผ่าน www.sso.go.th

  จากการที่สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระ เงินเยียวยา 5,000 บาท เงินเยียวยาประกันสังคม เงินเยียวยาคนกลางคืน นักร้อง-นักดนตรี ลูกจ้างสถานบันเทิง อาชีพอิสระในกิจการสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ที่ถูกสั่งปิดสถานที่ และสถานประกอบการชั่วคราว เงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33-ม.39-ม.40 

   ช็คสิทธิได้เเล้ว เงินเยียวยา5,000งวดที่3 ใครไม่ได้งวดเเรกให้รีบตรวจสอบ

 ข่าวล่าสุด ในวันที่ 14 ม.ค. 65 จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทรอบที่3 ซึ่งโอนผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หลังจากที่ทางประกันสังคม ได้โอนเงินเยียวยา5,000 บาทรอบทื่2  ไปเมื่อวันที่ 7ม.ค.65 เป็นรอบที่สองที่ ผ่านบัญชี "พร้อมเพย์" (PromptPay ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน13 หลัก 

ช็คสิทธิได้เเล้ว เงินเยียวยา5,000งวดที่3 ใครไม่ได้งวดเเรกให้รีบตรวจสอบ

ช็คสิทธิได้เเล้ว เงินเยียวยา5,000งวดที่3 ใครไม่ได้งวดเเรกให้รีบตรวจสอบ
ทั้งนี้ ในส่วนของ ผู้ประกันตน ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทรอบแรก เมื่อวันที่ 29ธ.ค.64 ให้ตรวจสอบสิทธิอีกครั้ง ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th โดยจะมีการอัพเดตข้อมูลผู้ประกันตน และโอนเงินเยียวยาไปจนถึง 31 มีนาคม 2565 และ เปิดแบบฟอร์มให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จนถึง 14 มกราคม 2565 และจะได้รับเงินเยียวยาทั้งสิ้นคนละ 1 เดือน โดยจะโอนเงินทุกสัปดาห์ไปจนถึง 31 มีนาคม 2565

ช็คสิทธิได้เเล้ว เงินเยียวยา5,000งวดที่3 ใครไม่ได้งวดเเรกให้รีบตรวจสอบ

 ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ เงินเยียวยา5,000 บาท

เข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th เลือก ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตน ในกิจการสถานบันเทิง

เลือกตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตน

กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสให้ตรงกับรูปภาพ

หากตรวจสอบสถานะขึ้นสีเขียวได้รับสิทธิ  เงินเข้าเยียวยา5,000 บาท แต่หากสถานะขึ้นสีแดง คือไม่พบข้อมูลของท่านในรอบการโอนเงิน ต้องรอรับเงินรอบถัดไป

ช็คสิทธิได้เเล้ว เงินเยียวยา5,000งวดที่3 ใครไม่ได้งวดเเรกให้รีบตรวจสอบ

ช็คสิทธิได้เเล้ว เงินเยียวยา5,000งวดที่3 ใครไม่ได้งวดเเรกให้รีบตรวจสอบ

ขอบคุณ

แจ้งข่าวประกันสังคม

เราชนะ