เผยวิธีรับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่าน "แอปเป๋าตัง"

12 ม.ค. 2565 เวลา 14:17 น.3.6k

เปิดวิธีรับชุดตรวจ ATK ฟรี 2 ชุด ผ่าน "แอปเป๋าตัง" ง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน เพียงแค่ประเมินความเสี่ยง ค้นหาหน่วยบริการ และรับชุดตรวจ...

เรียกว่านาทีนี้หลายคนต่างมองหา"ชุดตรวจ ATK"เก็บไว้ตรวจเพื่ออุ่นใจ หลังขณะนี้การระบาดของโควิดสายพันธุ์โอมิครอน ทำยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงทุกวัน ทั้งนี้เราสามารถ  เบิกชุดตรวจ ATK ในแอป "เป๋าตังค์"  ได้ฟรี คนละ 2 ชุด ทุก ๆ  10 วัน ซึ่งเบิกได้ที่ร้านขายยา คลินิค ใกล้บ้านทั่วประเทศซึ่งสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช่จ่ายได้บ้าง โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1 การทำแบบประเมินหาความเสี่ยง เพื่อรับชุดตรวจ

1.เปิดหน้าเป๋าตัง กดเลือก ฟรีชุดตรวจโควิด

 

เผยวิธีรับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่าน แอปเป๋าตัง
2.กดเลือกหัวข้อ ทำแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจโควิด-19

เผยวิธีรับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่าน แอปเป๋าตัง


3. ให้กรอกแบบประเมิน โดยผู้ที่ต้องการรับชุดตรวจต้องเลือกจังหวัด และตอบแบบประเมินวิเคราะห์หาความเสี่ยง ข้อ 1- 3 ตามความจริง (ต้องกด มี 2 ใน 3 ข้อ ถึงจะมีสิทธิ์ได้รับชุดตรวจฟรี)

 

เผยวิธีรับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่าน แอปเป๋าตัง


4.เมื่อประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว และทางแอปตรวจสอบว่าท่าน มีความเสี่ยงติดเชื้อจึงได้รับสิทธิขอรับชุดตรวจ 2 ชุด ที่หน่วยบริการภายในวันที่ทำแบบประเมินฯ

 

เผยวิธีรับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่าน แอปเป๋าตัง 

ขั้นตอนที่ 2 การค้นหา หน่วยบริการใกล้ฉัน

1.สามารถค้นหาหน่วยรับบริการได้ที่ปุ่ม หน่วยบริการใกล้ฉัน เพื่อขอรับชุดตรวจ

เผยวิธีรับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่าน แอปเป๋าตัง


2.ตรวจสอบหน่วยบริการที่ใกล้เคียง (หากหน่วยบริการใดชุดตรวจหมด ทางแอปจะแสดงว่า ชุดตรวจหมด ให้ท่านเลือกหน่วยบริการอื่น ๆ )

เผยวิธีรับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่าน แอปเป๋าตัง


3.หลักจากเลือกหน่วยบริการได้แล้ว ท่านสามารถติดต่อเพื่อตรวจสอบ และขอนัดรับชุดตรวจได้ (ภายในวันที่กำหนด)

เผยวิธีรับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่าน แอปเป๋าตัง

 

affaliate-2

ขั้นตอนที่ 3 การรับชุดตรวจ

1.เมื่อถึงหน่วยบริการที่ร่วมโครงการแล้ว ให้ท่านเข้าแอปเป๋าตังอีกครั้ง เลือกเมนู ฟรีชุดตรวจโควิด และกดปุ่มสแกน QR เพื่อรับชุดตรวจ

 

เผยวิธีรับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่าน แอปเป๋าตัง


2.แจ้งเภสัชกร และสแกน QR เพื่อรับชุดตรวจ

 

เผยวิธีรับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่าน แอปเป๋าตัง


3.เมื่อรับชุดตรวจแล้ว ให้ท่านทำการตรวจด้วยตนเองที่บ้าน

 

เผยวิธีรับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่าน แอปเป๋าตัง

 

หลังจากตรวจแล้ว ถ้าผลเป็นบวกสามารถลงทะเบียนเข้ารับการรักษา Home Isolation ของ สปสช. โดยเลือกช่องทางการรักษาตัวที่พักปัจจุบัน หรือรักษาตัวที่ภูมิลำเนาได้

affaliate-3