เตือนรีบลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 โอนรอบที่ 3 เข้าบัญชี 14 ม.ค. 65

11 ม.ค. 2565 เวลา 14:54 น.18.6k

เตือนรีบลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ผู้ประกันตน ม.33 , ม.39 , ม.40 เฉพาะกลุ่มคนทำงานในสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะและผู้ประกอบอาชีพอิสระ โอนรอบที่ 3 เข้าบัญชี 14 ม.ค. 65

ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ศิลปินกลางคืน นักร้อง นักดนตรี ศิลปินกลางแจ้ง ลิเก หมอลำ เป็นต้น กำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าว ได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 64 และวันที่ 7 ม.ค. 65 ที่ผ่านมานั้น ประกันสังคมได้โอนเงินเยียวยากลุ่มนักดนตรี ลูกจ้างสถาบันเทิง อาชีพอิสระ ผ่านบัญชี "พร้อมเพย์" (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน เป็นรอบแรกและรอบที่ 2 ตามลำดับ

 

เตือนรีบลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 โอนรอบที่ 3 เข้าบัญชี 14 ม.ค. 65

 

ผู้ที่มีสิทธิได้รับการเยียวยาต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรอง 

ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้รีบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พร้อมรีบชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 ม.ค. 2565 และต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับรองภายในวันที่ 28 ม.ค. 2565 ไม่เช่นนั้นจะพลาดเงินเยียวยา 5,000 บาท

 

เตือนรีบลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 โอนรอบที่ 3 เข้าบัญชี 14 ม.ค. 65


ส่วนช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลหรือขอเอกสารรับรองความเป็นศิลปินของกลุ่มอาชีพคนบันเทิง เข้าร่วมกลุ่มผ่านเพจเฟซบุ๊ก กลุ่มสมาคมศิลปินกลางแจ้ง เพื่อขอเอกสาร หรือ Link แบบฟอร์มรับรอง และ ติดต่อสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยของแต่ละจังหวัด หรือกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเยียวยากลุ่มศิลปินและบันเทิงรอบสุดท้าย ได้โดยคลิกที่นี่

 

ล่าสุด ทางประกันสังคม ได้อัพเดทวันโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท งวดที่ 3 แล้ว วันที่ 14 ม.ค.65 นี้ โดยจะมีการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชนใน

 

เตือนรีบลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 โอนรอบที่ 3 เข้าบัญชี 14 ม.ค. 65

affaliate-2

สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40  สามารถตรวจสอบเช็กสิทธิเงินเยียวยา รับเงิน 5,000 บาท ได้ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th 

- มาตรา 40 : คลิกที่นี่

- มาตรา 33 : คลิกที่นี่

- มาตรา 39 : คลิกที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัครประกันสังคมมาตรา 40 มีดังนี้

- สัญชาติไทย

- มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์

- เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

- ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)

- ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)

- ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

- ผู้ถือบัตรประจำตัว คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0 , 6 , 7 , (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00) 

- ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

- หลักฐานการสมัครใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว 

 

วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ผ่านเว็บไซต์ มีดังนี้

- เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

- เลือกลงทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40

- กรอกข้อมูลผู้สมัคร ประกันสังคมมาตรา 40 อาทิ เลขประจำตัวประชาชน , เลขหลังบัตรประชาชน , คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล , วันเดือนปีเกิด , อีเมล์ (ถ้ามี)

- จากนั้นกดตรวจสอบ

- กรอกที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

- กรอกกลุ่มอาชีพ รายได้ต่อเดือน, สภาพร่างกาย (กรณีเป็นผู้พิการ)

- เลือกจ่ายเงินสมทบ (มีให้ 3 ทางเลือก) เลือกสำนักงานประกันสังคมที่อยู่ใกล้บ้าน

- ตอบคำถามว่าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือไม่?

- กด "ยอมรับเงื่อนไข/ข้อตกลง" แล้วกด "ยืนยัน"

- หากผ่านทุกขั้นตอนแล้ว ระบบจะยืนยันผ่าน SMS ถือว่าขึ้นทะเบียนสำเร็จ

 

สำหรับวิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 สามารถทำได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา

- ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา

- เว็บไซต์ www.sso.go.th

- Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์

- เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ

- สายด่วนประกันสังคม 1506

 

เตือนรีบลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 โอนรอบที่ 3 เข้าบัญชี 14 ม.ค. 65

 

ขอบคุณ FB : ข่าวประกันสังคม

 

affaliate-3