เตือน กลุ่มตกหล่นรับเงินเยียวยา รีบทำตามขั้นตอน หากไม่อยากพลาด 5,000 บ.

09 ม.ค. 2565 เวลา 14:56 น.3.6k

เตือนผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 เฉพาะกลุ่มคนทำงานในสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะและผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่เป็นกลุุ่มตกหล่นรับ 5,000 บาท รีบทำตามขั้นตอนนี้ หากไม่อยากพลาดรับเงินเยียวยา

วันที่ 9 ม.ค. 65 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามมาตรการเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการและลูกจ้างอาชีพกลางคืน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นผู้มีรายชื่อในฐานข้อมูลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมของกลุ่มคนทำงานในสถานบันเทิงจำนวนประมาณ 120,000 คน

 

เตือน กลุ่มตกหล่นรับเงินเยียวยา รีบทำตามขั้นตอน หากไม่อยากพลาด 5,000 บ.


โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เริ่มโอนเงินเยียวยารอบแรกเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน คนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือน ให้กับผู้ประกันตนที่มีสัญชาติไทย ทั้งมาตรา 33 ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 และได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าทำงานในสถานบันเทิงกลางคืนจริง 

ล่าสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ม.ค. 65) สำนักงานประกันสังคม ได้โอนเงินให้ผู้ประกันตนทั้ง 3 มาตราไปแล้วกว่า 70,000 ราย ประกอบด้วยผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับเงินแล้วจำนวน 7,935 ราย ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 3,514 ราย และผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 61,462 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 72,911 ราย รวมเป็นเงิน 364,555,000 บาท


ทั้งนี้ พบปัญหากลุ่มตกหล่นโอนไม่สำเร็จจากสาเหตุต่างๆ อีก 1,521 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปัญหายังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ทำให้ผู้ประกันตนยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าว จึงขอย้ำให้ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา ให้เร่งตรวจสอบบัญชีธนาคารว่าได้ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนไว้หรือไม่ หากยังให้เร่งดำเนินการด่วน

 

เตือน กลุ่มตกหล่นรับเงินเยียวยา รีบทำตามขั้นตอน หากไม่อยากพลาด 5,000 บ.


ขณะที่ผู้ประกอบอาชีพอิสระคนบันเทิงกลางคืนที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้รีบสมัคร พร้อมชำระเงินสมทบให้ทันภาย ในวันที่ 14 ม.ค. 65 และให้ทางสมาคมฯดังกล่าวข้างต้น รับรองภายในวันที่ 28 ม.ค. 65 เท่านั้น โดยสามารถสอบถามได้ที่เพจกลุ่มสมาคมศิลปินกลางแจ้ง สามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิง และผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ได้ที่หน้าเว็บไซต์ สปส. หรือหากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนสำนักงานประกันสังคม 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

affaliate-2

คุณสมบัติผู้สมัครประกันสังคมมาตรา 40 มีดังนี้

- สัญชาติไทย

- มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์

- เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

- ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)

- ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)

- ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

- ผู้ถือบัตรประจำตัว คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0 , 6 , 7 , (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00) 

- ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

- หลักฐานการสมัครใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว 

 

 

สำหรับวิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 สามารถทำได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา

- ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา

- เว็บไซต์ www.sso.go.th

- Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์

- เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ

- สายด่วนประกันสังคม 1506

 

เตือน กลุ่มตกหล่นรับเงินเยียวยา รีบทำตามขั้นตอน หากไม่อยากพลาด 5,000 บ.


 

วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ผ่านเว็บไซต์ มีดังนี้

- เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

- เลือกลงทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40

- กรอกข้อมูลผู้สมัคร ประกันสังคมมาตรา 40 อาทิ เลขประจำตัวประชาชน , เลขหลังบัตรประชาชน , คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล , วันเดือนปีเกิด , อีเมล์ (ถ้ามี)

- จากนั้นกดตรวจสอบ

- กรอกที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

- กรอกกลุ่มอาชีพ รายได้ต่อเดือน, สภาพร่างกาย (กรณีเป็นผู้พิการ)

- เลือกจ่ายเงินสมทบ (มีให้ 3 ทางเลือก) เลือกสำนักงานประกันสังคมที่อยู่ใกล้บ้าน

- ตอบคำถามว่าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือไม่?

- กด "ยอมรับเงื่อนไข/ข้อตกลง" แล้วกด "ยืนยัน"

- หากผ่านทุกขั้นตอนแล้ว ระบบจะยืนยันผ่าน SMS ถือว่าขึ้นทะเบียนสำเร็จ

 

เตือน กลุ่มตกหล่นรับเงินเยียวยา รีบทำตามขั้นตอน หากไม่อยากพลาด 5,000 บ.

affaliate-3