thainewsonline

"อ๋อม สกาวใจ" ลั่นแรง หลังค่าครองชีพพุ่งสูง "ออกไปเถอะ"

10 มกราคม 2565

"อ๋อม สกาวใจ" เคลื่อนไหวอินสตาแกรม พูดถึงสถานการณ์ที่ค่าครองชีพพุ่งสูง แต่ค่าแรงเท่าเดิม ลั่นแรง "ออกไปเถอะ"

"อ๋อม สกาวใจ" ถือเป็นอีกคนหนึ่งในวงการบันเทิงที่มักจะออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลอยู่บ่อยๆ โดยล่าสุดได้เคลื่อนไหวในอินสตาแกรม ระบุว่า "ออกไปเถอะ ship หายหมดแล้ว"

"อ๋อม สกาวใจ" ลั่นแรง หลังค่าครองชีพพุ่งสูง "ออกไปเถอะ"

ข้าวเปลือกถูก หมูแพง น้ำมันขึ้น
มาไข่ไก่แล้วนะ......
ค่าครองชีพสูงขึ้นขนาดนี้
ค่าแรงเท่าเดิม!!!!!!
และต้องยอมรับความจริงว่า
หลายคนหาเงินได้วันนึงไม่ถึง300บาท

 

มันถึงจุดที่ "คุณ" ต้องยอมรับได้แล้วรึยัง?
ว่าคุณไม่มีความสามารถในทุกๆด้านจริงๆ
และพาพวกเราหลงทางมาไกลเกินไปแล้ว!
ลองออกไปเดินตลาดเอง
แบบไม่มีคน set รอไว้ซิ...
คุณอาจจะได้ข้อมูลมาพิจารณา

"อ๋อม สกาวใจ" ลั่นแรง หลังค่าครองชีพพุ่งสูง "ออกไปเถอะ"