ก.แรงงาน เผย ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ไม่ต้องกังวล ติดโควิด-19 รักษาฟรี

10 มกราคม 2565

กระทรวงแรงงาน เผยเตรียมความพร้อม ประกันสังคม ผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 ไม่ต้องกังวล ติดโควิด-19 รักษาฟรี

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ของกระทรวงแรงงานว่า ตามที่ผมได้สั่งการให้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ผ่านระบบ Video Conference ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้มีการประชุมร่วมกับผู้แทนและบุคลากรทางการแพทย์ของสถานพยาบาลประกันสังคมจำนวนกว่า 50 แห่งแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39 ที่ติดโควิด-19 ให้ได้รับการดูแล และรักษาฟรีได้ทันที

ก.แรงงาน เผย ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ไม่ต้องกังวล ติดโควิด-19 รักษาฟรี

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ยังได้มีความห่วงใยพี่น้องลูกจ้าง ผู้ประกันตน สร้างการรับรู้ในเรื่องมาตรการป้องกันตนเองไม่ให้การ์ดตก โดยมีหนังสือแจ้งไปยังสถานประกอบการ แคมป์คนงานก่อสร้างให้ดำเนินการตามาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด จึงกำชับให้สำนักงานประกันสังคม เตรียมแผนรับมือ รวมทั้งเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดตั้ง Hospitel ปัจจุบันมี สถานพยาบาลในระบบประกันสังคม มี Hospitel จำนวนทั้งสิ้น 12,856 เตียง และจำนวนเตียงว่างคงเหลือ 3,230 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2565) อีกทั้งสำนักงานประกันสังคม ได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกับ สปสช.ในการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีแสดงอาการเล็กน้อย (สีเขียว) และประสงค์เข้ารักษาในระบบ Home Isolation โดยผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนในเว็บไซต์ สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

 

ก.แรงงาน เผย ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ไม่ต้องกังวล ติดโควิด-19 รักษาฟรี

ทั้งนี้ ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนที่มีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 6 มีคณะทำงานประสานสถานพยาบาล Hospitel เพื่อเป็นช่องทางรองรับการให้บริการให้กับผู้ประกันตนได้เข้าถึงบริการและเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีอีกด้วย

“ท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับผมให้ดูแลผู้ประกันตนและพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคน ทุกกลุ่ม ดุจคนในครอบครัว ขอให้พี่น้องลูกจ้างผู้ประกันตนไม่ต้องกังวลและตื่นตระหนกแต่อย่างใด รัฐบาลและกระทรวงแรงงานจะดูแลทุกท่านเป็นอย่างดี และเราจะก้าวข้ามสถานการณ์โควิด-19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน” นายสุชาติ กล่าวในท้ายสุด