ตรวจพบ DNA หมู ในผลิตภัณฑ์ ลูกชิ้นเนื้อวัว เจ้าดัง

10 ม.ค. 2565 เวลา 18:33 น.22

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ออกประกาศ เรื่อง ตรวจพบ DNA หมู ในผลิตภัณฑ์ ลูกชิ้นเนื้อวัว เจ้าดัง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕

ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐

เรื่อง ตรวจพบ DNA สุกร (สิ่งฮะรอมตามหลักศาสนาอิสลาม) ในผลิตภัณฑ์ ลูกชิ้นเนื้อวัว (ตรา นำชัย) ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ็น.ซี.ฟู๊ด โปรดักชั่น จำกัด

อาศัยความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยออกประกาศและให้คำรับรองเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ทำการส่งตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์แปรรูปลูกชิ้นเนื้อวัว (ตรา นำชัย) ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ็น.ซี.ฟู้ด โปรดักชั่น จำกัด  เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์หา DNA สุกร (สิ่งฮะรอมตามหลักศาสนาอิสลาม) ปรากฎผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ตรวจพบสารพันธุกรรม (DNA) ของสุกร (สิ่งฮะรอมตามหลักศาสนาอิสลาม) ในตัวอย่างที่ส่งตรวจ

 

affaliate-2

ตรวจพบ DNA หมู ในผลิตภัณฑ์ ลูกชิ้นเนื้อวัว เจ้าดัง

จึงขอประกาศให้ผู้บริโภคมุสลิมไม่ควรบริโภคผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเนื้อวัว (ตรา นำชัย) และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ็น.ซี.ฟู้ด โปรดักชั่น จำกัด

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ตรวจพบ DNA หมู ในผลิตภัณฑ์ ลูกชิ้นเนื้อวัว เจ้าดัง

 

affaliate-3