ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เผยเหตุผล ควรรับวัคซีนเข็ม 3 เพื่อเตรียมรับโอมิครอน

05 มกราคม 2565

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เผยเหตุผลที่ควรรับวัคซีนเข็มที่ 3 หากได้เข็ม 2 มานาน เพื่อเตรียมรับโอมิครอน

เมื่อวานนี้ 4 ม.ค. 65 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ได้เปิดอีกเหตุผลที่ควรรับวัคซีนเข็มที่ 3 หากได้เข็ม 2 มานาน เพื่อเตรียมรับโอมิครอน โดยระบุว่า

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เผยเหตุผล ควรรับวัคซีนเข็ม 3 เพื่อเตรียมรับโอมิครอน

รายงานจากประเทศอังกฤษเรื่องสายพันธุ์โอมิครอนล่าสุดเมื่อ 31 ธันวาคม 2564 มีรายงานประสิทธิผลในการป้องกันการนอนโรงพยาบาลของวัคซีนต่อโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน เป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 24 ธันวาคม 2564 มีผู้ป่วยโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน 204,036 ราย

ในภาพรวมของวัคซีนทุกชนิด (ในอังกฤษมีวัคซีน 3 ชนิด คือวัคซีนของบริษัท AstraZenecz, Pfizer และ Moderna) ประสิทธิผลของวัคซีน 2 เข็ม ในการป้องกันการนอนโรงพยาบาล =72% แต่จะลดลงหลังได้รับเข็ม 2 เกิน 25 สัปดาห์เหลือเพียง 52% แต่เมื่อได้รับเข็ม 3 กระตุ้นผ่านไป 2 สัปดาห์ จะมีประสิทธิผลในการป้องกันการนอนโรงพยาบาลได้สูงถึง 88%

 

น่าจะเป็นอีกข่าวดีที่แสดงว่าถึงแม้โอมิครอนจะเล็ดลอดภูมิคุ้มกันของวัคซีนได้ดี แต่วัคซีนก็ยังช่วยป้องกันอาการหนักที่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลได้อยู่ โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับเข็มที่ 3 ดังนั้นผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็มมานานเกิน 3 เดือนแล้ว ควรเร่งไปรับวัคซีนเข็มที่ 3 ตามที่รัฐบาลจัดให้ หรือที่ได้จองกันไว้เลยนะครับ

อ่านฉบับเต็ม

พลอากาศโท นายแพทย์อนุตตร จิตตินันทน์
ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เผยเหตุผล ควรรับวัคซีนเข็ม 3 เพื่อเตรียมรับโอมิครอน