เปิดพิกัด ร้องเรียน "รอรถเมล์นาน" ส่งตำแหน่งแจ้งได้ทางออนไลน์

01 มกราคม 2565

ประเด็นเรื่อง รอรถเมล์นาน สามารถร้องเรียนได้ที่เพจ ขสมก. พร้อมบวก ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวประเด็นเรื่อง รอรถเมล์นานสามารถร้องเรียนได้ที่เพจ ขสมก. พร้อมบวก ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กระทรวงคมนาคม แล้ว โดยพบว่าข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าว "รอรถเมล์นานสามารถร้องเรียนได้ที่เพจ ขสมก. พร้อมบวก" เป็นข้อมูลจริง

เกี่ยวกับเรื่องนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. ได้จัดตั้งเพจเฟซบุ๊กชื่อ ขสมก. พร้อมบวก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางติดต่อสื่อสารกับประชาชนผู้ใช้บริการ ในการรับเรื่องร้องเรียน ชมเชย และแนะนำบริการรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. 

เปิดวาร์ปร้องเรียน พิกัดรอรถเมล์นาน ส่งตำแหน่งได้ทางออนไลน์

 

มีทั้ง รถโดยสารเอกชนร่วมบริการ และรถตู้โดยสารประจำทางที่อยู่ในการกำกับดูแลของ ขสมก. เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพบริการให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป