กรมการแพทย์ เคลียร์แล้ว ปมความเชื่อ ใช้นิ้วนวดรอบดวงตา ทำให้สายตาดีขึ้น

30 ธันวาคม 2564

ตามที่ได้มีการส่งต่อคำแนะนำ ในประเด็นเรื่อง "ใช้นิ้วนวดรอบดวงตา ทำให้สายตาดีขึ้นภายใน 2 เดือน" ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แล้ว

จากกรณีที่มีการส่งต่อคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำให้สายตาดีขึ้น ในระยะเวลา 2 เดือน ด้วยการใช้นิ้วกดจุด และนวดบริเวณคิ้ว รอบดวงตา สันจมูก ขมับ ใบหู ติ่งหู นั้น 

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า 6 วิธีการที่แชร์ ยังไม่มีรายงานทางวิชาการที่สามารถวัดผลได้จริง หรือช่วยให้การรักษาดีขึ้น และหากนวดบริเวณรอบดวงตาไม่ถูกวิธี อาจมีผลทำให้เส้นเลือดฝอยใต้เยื่อบุตาแตกได้ หรืออาจมีผลร้ายแรงถึงขั้นตาบอด จากที่เส้นเลือดที่จอประสาทตาอุดตันหรือแตกได้ 

โดยภาวะสายตายาวเป็นความบกพร่องของสายตา ที่ไม่สามารถแพ่งหรือมองวัตถุได้ชัดเจนในระยะใกล้ๆ ซึ่งตามปกติแล้วสายตายาวเกิดขึ้นตามอายุ โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป และการรักษา คือ การสวมแว่นตามที่แพทย์สั่ง โดยการตรวจวัดค่าสายตาจากแพทย์

กรมการแพทย์ เคลียร์แล้ว ปมความเชื่อ ใช้นิ้วนวดรอบดวงตา ทำให้สายตาดีขึ้น