ราชกิจจาฯ ประกาศปลด "รังสรรค์ ต่อสุวรรณ" ออกจากบุคคลล้มละลาย

22 ธันวาคม 2564

ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่เรื่อง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ปลด ‘รังสรรค์ ต่อสุวรรณ’ สถาปนิก-อาจารย์ชื่อดัง จากการเป็นบุคคลล้มละลาย

วันที่ 22 ธ.ค.2564 มีรายงานจากเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล.779/2558 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 4 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
 

ประกาศดังกล่าวระบุว่า ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ว่าศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ นายรังสรรค์ ต่อสุวรรณ จำเลย เป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นั้น
ราชกิจจาฯ ประกาศปลด "รังสรรค์ ต่อสุวรรณ" ออกจากบุคคลล้มละลาย
-พม. เเจงเเล้ว หลังลือสะพัดปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มอีก 2,000
-สั่งเบรก ประกันสังคมขยายอายุรับเงินบำนาญชราภาพ ชี้ไม่เหมาะกับสถานการณ์
-ครม. มีมติสั่งเด้ง "ธัญญา เนติธรรมกุล" พ้นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ

บัดนี้ครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ศาลพิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว จึงปลดให้ นายรังสรรค์ ต่อสุวรรณ ผู้ล้มละลาย จากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2564 สำหรับ นายรังสรรค์ ต่อสุวรรณ เป็นสถาปนิกชาวไทยชื่อดัง เป็นนักธุรกิจอสังหาริมรัพย์ และอาจารย์สอนด้านสถาปัตยกรรม มีผลงานออกแบบอาคาร ที่อยู่อาศัย สำนักงาน ศูนย์การค้า โรงแรมที่มีชื่อหลายแห่ง

ราชกิจจาฯ ประกาศปลด "รังสรรค์ ต่อสุวรรณ" ออกจากบุคคลล้มละลาย