ออกแจงแล้ว กฟผ. กับ ปตท. ร่วมกันทำให้ค่าไฟแพง จริงหรือ?

20 ธันวาคม 2564

ออกชี้แจงแล้ว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกันทำให้ค่าไฟแพงขึ้น จริงหรือไม่?

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ประเด็นเรื่อง กฟผ. กับ ปตท. ร่วมกันทำให้ค่าไฟแพง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

ออกแจงแล้ว กฟผ. กับ ปตท. ร่วมกันทำให้ค่าไฟแพง จริงหรือ?

กรณีการโพสต์ข้อมูลระบุว่า สรุป ค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้น เพราะปตท. และกฟผ. ร่วมกัน ชงกันเองกินกันเองใช่หรือไม่ ทำน่าเกลียดเกินไปไหม ทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน ได้ตรวจสอบโพสต์ดังกล่าว และชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ราคาก๊าซที่ ปตท. ขายให้ กฟผ. มีหน่วยงานภาครัฐฯ คอยกำกับดูแลตาม พรบ. ประกอบกิจการพลังงาน

โดยค่าไฟฟ้าประกอบไปด้วยค่าใช้จ่าย 3 ส่วนดังนี้

1. ค่าไฟฟ้าฐาน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1.1 ค่าพลังงานไฟฟ้า คิดตามจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง แบบอัตราก้าวหน้า และ 1.2 ค่าบริการ มีราคาเท่ากันทุกเดือนตามประเภทของมิเตอร์ไฟฟ้า

2. ค่าไฟฟ้าผันแปร หรือค่า FT เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้า มีการปรับปรุงทุก 4 เดือนให้สอดคล้องกับสถานการณ์

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บวกเพิ่มร้อยละ 7 จากค่าไฟฟ้าฐานที่รวมค่า FT แล้ว

คลิปเพิ่มเติม: https://www.youtube.com/watch?v=JKI73C43bxQ

ข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้าเพิ่มเติม: http://www.eppo.go.th/epposite/index.php/th/electricity

 

ออกแจงแล้ว กฟผ. กับ ปตท. ร่วมกันทำให้ค่าไฟแพง จริงหรือ?

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.pttplc.com/th/Home.aspx

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ราคาก๊าซที่ ปตท. ขายให้ กฟผ. มีหน่วยงานภาครัฐฯ คอยกำกับดูแลตาม พรบ. ประกอบกิจการพลังงาน

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน