ประกาศ กพท. สั่งห้ามชนิดหน้ากากอนามัยที่ห้ามใส่ขึ้นเครื่องบิน

09 ธันวาคม 2564

กพท.ประกาศแล้ว ชนิดหน้ากากอนามัยที่ห้ามใส่ขึ้นเครื่องบิน โดยเป็นคำสั่งห้ามใส่หน้ากากมีวาล์วขึ้นเครื่องบิน

จากกรณี สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ประกาศทุกสายการบิน กําหนดให้นักบิน ลูกเรือและผูู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการงดการใช้หน้ากากชนิดที่มีวาล์วระบายอากาศ โดยเป็นคำสั่งห้ามใส่หน้ากากมีวาล์วขึ้นเครื่องบิน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อ หรือ หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

โดยในรายงานระบุว่า วันที่ 9 ธ.ค.2564 นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวย (กพท.) แจ้งว่า เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา ตนได้ลงนามออกระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

 

กพท.ประกาศแล้ว ชนิดหน้ากากอนามัยที่ห้ามใส่ขึ้นเครื่องบิน

 

เพื่อเป็นการยกระดับให้ผู้ดําเนินการเดินอากาศ หรือสายการบินมีแนวปฏิบัติในการให้บริการการบินในเส้นทางภายในประเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามคําแนะนําขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization – WHO) และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(International Civil Aviation Organization – ICAO) และสอดคล้องกับกฎระเบียบของไทยที่มีผลใช้บังคับอยู่

 

โดยข้อให้ผู้ดำเนินอากาศหรือ สายการบิน กําหนดให้นักบิน ลูกเรือและผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการงดการใช้หน้ากากชนิดที่มีวาล์วระบายอากาศ (Masks with ExhalationValves) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อ โดยผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัย (Medical Mask) หรือ หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน ยกเว้นในสถานการณ์จําเป็นหรือฉุกเฉิน และอาจเพิ่มการเตือนให้ผู้โดยสารเตรียมหน้ากากอนามัย (Medical Mask) หรือหน้ากากผ้า สํารองเผื่อไว้เองด้วยโดยประกาศฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2564 ที่ผ่านมา

กพท.ประกาศแล้ว ชนิดหน้ากากอนามัยที่ห้ามใส่ขึ้นเครื่องบิน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2564 ที่ผ่านมา สายการบินนกแอร์ ได้ออกประกาศข้อปฏิบัติระหว่างการเดินทางบนเที่ยวบินสายการบินนกแอร์ โดยระบุว่าเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของ กพท. สายการบินฯ ไม่อนุญาตให้สวมใส่หน้ากากชนิดที่มีวาล์วระบายอากาศทุกแบบ โดยผู้โดยสารทุกท่าต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกระเบียบตลอดการเดินทางเท่านั้น

กพท.ประกาศแล้ว ชนิดหน้ากากอนามัยที่ห้ามใส่ขึ้นเครื่องบิน

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews