เช็คเลย ธ.ก.ส. โอนจ่าย "เงินประกันรายได้เกษตรกร"งวดที่ 1-7 เมื่อไหร่

08 ธันวาคม 2564

เช็คเลย ธ.ก.ส. โอนจ่าย "เงินประกันรายได้เกษตรกร"งวดที่ 1-7 เมื่อไหร่ โครงการ"เงินประกันรายได้เกษตรกร",โครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว"

โครงการ"เงินประกันรายได้เกษตรกร",โครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" เช็คเลย ธ.ก.ส. ประกาศวันโอนจ่ายงวดที่ 1-7 

 

 

โดยล่าสุด นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 (เพิ่มเติม) พร้อมอนุมัติวงเงินงบประมาณจำนวน 74,569.31 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์กว่า 4.69 ล้านครัวเรือน 

 

เช็คเลย "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ธ.ก.ส. โอนจ่ายงวดที่ 1-7 เมื่อไหร่

 

ไทม์ไลน์โอนเงินประกันรายได้เกษตรกร

30 พ.ย. 64 ครม.อนุมัติเห็นชอบ
1 ธ.ค. 64 ธ.ก.ส. ประมวลผลข้อมูลเพื่อตรวจสอบบัญชีเงินฝาก
3 ธ.ค. 64  คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ให้ความเห็นชอบ
3 ธ.ค. 64  ธ.ก.ส. เตรียมการโอนเงิน หลังจากมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการ ธ.ก.ส.
- วันที่ 7-8 ธ.ค. 64 โอนเงินสำหรับงวดที่ 1-7
- วันที่ 9 ธ.ค. 64 โอนเงินสำหรับงวดที่ 8
7-9 ธ.ค.64  ธ.ก.ส. ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตกรตามโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร"

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.ได้มีการเตรียมความพร้อม โดยเร่งตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรและได้รับสิทธิ์ ให้เสร็จภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 และเตรียมการโอนเงินให้กับเกษตรกรแต่ละรายตามสิทธิ์ที่ได้รับในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ซึ่งในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เงินดังกล่าวจะโอนเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและภาคใต้ จำนวนประมาณ 7.7 แสนราย

ส่วนเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเริ่มโอนในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ประมาณ 7.5 แสนราย จากนั้นจะทยอยจ่ายตามรอบการผลิตที่แจ้งถึง 13 ธันวาคม 2564 

โดยคาดว่าในรอบวันที่ 9-13 ธันวาคม 2564 จะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรตามข้อมูลที่ได้รับ และผ่านการประชุมของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงฯ งวดที่ 3-7 รวมทั้งสิ้น  3.58  ล้านราย  คิดเป็นเงินกว่า 64,000 ล้านบาท

 

เช็คเลย "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ธ.ก.ส. โอนจ่ายงวดที่ 1-7 เมื่อไหร่

 

วิธีตรวจสอบ"เงินประกันรายได้เกษตรกร"

1.เข้าสู่เว็บไซต์ เว็บไซต์ธ.ก.ส. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

2.กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2564 เข้าหรือยัง สามารถทราบผลได้ทันที หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

3.ตรวจสอบข้อมูลในแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเวบไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน โดยประกันรายได้ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65