ศิริราช เตือน ธ.ค.นี้ช่วงเวลาเสี่ยงสุด จับตายุโรปกำลังระบาดหนักระลอกใหม่

26 พ.ย. 2564 เวลา 12:31 น.465

WHO เตือน ธ.ค.นี้ ช่วงเวลาเสี่ยงสุดโควิดระบาดหนักโดยเฉพาะยุโรป หวั่นระบาดซ้ำระลอกใหม่ ไม่เร่งแก้คาดผู้เสียชีวิตพุ่ง 5 แสน ภายใน มี.ค. 2565

  ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระบุถึงการถอดบทเรียนโควิดทั่วโลก ว่าข้อมูลองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าเวลานี้ทวีปยุโรปเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดโรควิด-19 องค์การอนามัยโลกกลัวว่าบางประเทศที่เปิดประเทศและมีการเดินทางระหว่างประเทศ ให้ระวัง เพราะเดือนหน้าเดือนธันวาคมเป็นช่วงเวลาความเสี่ยงของโรคแพร่ระบาด เพราะเข้าสู่ฤดูหนาว

ศิริราช เตือน ธ.ค.นี้ช่วงเวลาเสี่ยงสุด จับตายุโรปกำลังระบาดหนักระลอกใหม่
 แม้หลายประเทศจะฉีดวัคซีนไปมากแต่กลับพบผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง ทั้งสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส เนเธอแลนด์ รัสเซีย ออสเตรีย ไอร์แลนด์ อิตาลี (ฉีดวัคซีนมากกว่า 70%) เพราะเชื่อมั่นในวัคซีนคนเลิกใส่หน้ากาก เลิกป้องกันตนเอง หากไม่จัดการ ภายใน มี.ค. 2565 จะมีผู้เสียชีวิตราว 5 แสนราย 

ศิริราช เตือน ธ.ค.นี้ช่วงเวลาเสี่ยงสุด จับตายุโรปกำลังระบาดหนักระลอกใหม่

affaliate-2


วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด คือ วัฒนธรรมความเชื่อตะวันตก ตะวันออกไม่เหมือนกัน ภูมิคุ้มกันจากวัคซีนลดลงเร็วกว่าที่คาด การเข้าร่วมกิจกรรมใหญ่ที่ขาดการป้องกัน และมั่นใจในวัคซีนมาก สำหรับประเทศไทย และทวีปเอเชีย สถานการณ์ยังดี ผู้ป่วยยังลดลง ความครอบคลุมวัคซีนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ศิริราช เตือน ธ.ค.นี้ช่วงเวลาเสี่ยงสุด จับตายุโรปกำลังระบาดหนักระลอกใหม่

และไทยเป็นประเทศแรกๆ ของโลกที่ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เพื่อรับมือกับช่วงเวลาเสี่ยง ที่องค์การอนามัยโลกแจ้งเตือน ไทยสามารถนำบทเรียนจากประเทศต่างๆ ในยุโรปมาใช้ได้ คือ วัคซีนต้องฉีดให้มากและฉีดให้ครบโดส เข้มมาตการป้องกันตนเองส่วนบุคคลแม้ฉีดวัคซีนแล้ว ร่วมมือทุกฝ่ายช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการแนะนำ หยุด 4 เสี่ยง คือ สถานที่เสี่ยง กิจกรรมเสี่ยง บุคคลเสี่ยง จะไม่เจอช่วงเวลาที่เสี่ยง เช่นเดียวกับญี่ปุ่น และอิสราเอล ที่มีกิจกรรมได้อย่างราบรื่น หากคนไทยช่วยกันได้เชื่อว่าปีใหม่นี้มีโอกาสเปิดประเทศ มีความสุขได้ 

affaliate-3