ประกาศคำสั่ง ปิดสถานที่เสี่ยง 2 แห่ง งดเดินทางเข้าพื้นที่

23 พ.ย. 2564 เวลา 9:49 น.51

จังหวัดเชียงใหม่อ่วม ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งปิดสถานที่เสี่ยง 2 แห่ง งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น

ยังคงต้องติดตามกับสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ถึงแม้จะมีการเปิดประเทศ และสถานที่ต่างๆก็เปิดให้ประชาชนได้ท่องเที่ยวกันแล้ว แต่ก็ยังประมาทไม่ได้กับการป้องกันตัว เพราะก็มีหลายพื้นที่ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อเป็นเป็นกลุ่มก้อน

โดย เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศคำสั่ง ปิดสถานที่เสี่ยง 2 แห่ง งดเดินทางเข้าพื้นที่

โดยสั่งปิดสถานที่เสี่ยงอีก 2 แห่ง ในอำเภอสันทราย ประกอบด้วย บ้านเลขที่ 199/599 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และปิดหอพักลุงแดง ป้าพา เลขที่ 95 หมู่ที่ 13 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน - วันที่ 2 ธันวาคม 2564 โดยให้ปิดพื้นที่เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่อำเภอสันทราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

affaliate-2

ประกาศคำสั่ง ปิดสถานที่เสี่ยง 2 แห่ง งดเดินทางเข้าพื้นที่

ประกาศคำสั่ง ปิดสถานที่เสี่ยง 2 แห่ง งดเดินทางเข้าพื้นที่

ทั้งนี้ ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค พร้อมให้นายอำเภอสันทราย ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

affaliate-3