ออกประกาศคำสั่ง ปิดสถานที่เสี่ยง 4 แห่ง พบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

19 พ.ย. 2564 เวลา 8:20 น.524

จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศคำสั่ง ปิดสถานที่เสี่ยง 4 แห่ง ในอำเภอสันทราย เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

เมื่อวานนี้ 18 พ.ย. 64 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยสั่งปิด 4 สถานที่เสี่ยงในอำเภอสันทราย เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ ภายหลังพบว่ามีการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน ซึ่งได้แก่ 

ออกประกาศคำสั่ง ปิดสถานที่เสี่ยง 4 แห่ง พบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

1. แคมป์คนงานก่อสร้าง อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร ระหว่างวันที่ 16 – 29 พฤศจิกายน 2564

2. หอพักลุงตุ๋ย เลขที่ 327 (ฝั่งเหนือ) และเลขที่ 328 (ฝั่งใต้) หมู่ 2 ตำบลหนองจ๊อม  ระหว่างวันที่ 15 – 28 พฤศจิกายน 2564

3. หอพักลุงพล เลขที่ 31/1 หมู่ 2 ตำบลหนองจ๊อม ระหว่างวันที่ 15 – 28 พฤศจิกายน 2564

4. หอพักป้าเพ็ญ (ไม่มีเลขที่) หมู่ 6 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย ระหว่างวันที่ 15 – 28 พฤศจิกายน 2564

 

ออกประกาศคำสั่ง ปิดสถานที่เสี่ยง 4 แห่ง พบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

 

affaliate-2

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค พร้อมให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ออกประกาศคำสั่ง ปิดสถานที่เสี่ยง 4 แห่ง พบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

ออกประกาศคำสั่ง ปิดสถานที่เสี่ยง 4 แห่ง พบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

ออกประกาศคำสั่ง ปิดสถานที่เสี่ยง 4 แห่ง พบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

affaliate-3