เช็ก 4 สถานที่ จังหวัดนนทบุรี เปิดให้ลอยกระทง

18 พฤศจิกายน 2564

การสถานการณ์โควิด-19ทำให้จังหวัดนนทบุรีจะงดจัดกิจกรรมลอยกระทง แต่ก็เปิดเปิดสถานที่ให้ประชาชนได้ลอยกระทง 4 จุด

โดยทางเพจ เทศบาลนครนนทบุรี ประกาศ งดจัดกิจกรรมลอยกระทง เช่น การประกวด ทุกประเภท และมหรสพต่างๆ  แต่ได้เตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อคอยอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลลอยกระทงไว้ให้กับประชาชน ที่จะเดินทางไปลอยกระทงตามสถานที่ต่าง ๆ

เช็ก 4 จุด จังหวัดนนทบุรี เปิดให้ลอยกระทง 2564

โดยเทศบาลฯ ได้เตรียมสถานที่ลอยกระทงให้กับประชาชนไว้ 4 แห่ง ได้แก่

>> บริเวณท่าน้ำนนทบุรี
>> สวนสาธารณะ 80 พรรษา 
>> อุทยานมกุฎรมยสราญ 
>> และ พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์

เช็ก 4 จุด จังหวัดนนทบุรี เปิดให้ลอยกระทง 2564

 

จึงต้องขอความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัย  การเว้นระยะห่าง 1 - 2 เมตร ตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  รวมถึงการงดจุดพลุไฟ,  โคมลอย และควรงดจุดธูปเทียน  เพื่อความปลอดภัยแก่บ้านเรือนริมฝั่งแม่น้ำ  และระมัดระวังขณะลงลอยกระทงเนื่องจากอยู่ในช่วงของสถานการณ์น้ำท่วม

ทั้งนี้เทศบาลฯ จะทำการปิดถนนตั้งแต่แยกร้านนนท์เบเกอรี่จนถึงท่าน้ำนนท์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาลอยกระทงบริเวณริมเขื่อน ตั้งแต่เวลา 17.00 น.​เป็นต้นไป

 

เช็ก 4 จุด จังหวัดนนทบุรี เปิดให้ลอยกระทง 2564

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews