สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดโมเดอร์นา เข็มกระตุ้น

16 พฤศจิกายน 2564

เช็คเงื่อนไขสถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม อายุ 70 ปีขึ้นไปหรือหญิงตั้งครรภ์

วันที่  16 พ.ย. 64 มีรายงานว่า สถานเสาวภา สภากาชาดไทย แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม (booster) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  สำหรับผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป หรือหญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป สามารถเลือกวันฉีดวัคซีนใน วันที่ 24, 25, 26 พ.ย. 2564

 

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดโมเดอร์นา เข็มกระตุ้น

 

 

โดยมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ดังนี้

1.สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้า/ไฟเซอร์/โมเดอร์นา ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ก่อน วันที่ 31 กรกฎาคม 2564


2.สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ก่อน วันที่ 30 กันยายน 2564

โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 16 พ.ย.2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน  https://trcs-booster.kcmh.or.th  ทั้งนี้ เลือกวันฉีดวัคซีนในวันที่ 24, 25, 26 พ.ย.2564 สำหรับผู้เข้ารับวัคซีนกรุณานำบัตรประชาชน/สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาในวันนัดหมาย และกรุณามาให้ตรงตามวันและเวลาที่นัดหมาย หากไม่มาตามนัดถือว่าสละสิทธิ สถานที่ให้บริการ ฉีดวัคซีน ณ ตึกราชูทิสถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 06-5205-3686 หรือ 0-2252-0161-4 ในวันและเวลาทำการ

 

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดโมเดอร์นา เข็มกระตุ้น