ภูเก็ต ออกคำสั่งผ่อนผันจัดงาน ไม่จำกัดจำนวนคน

16 พ.ย. 2564 เวลา 11:28 น.389

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ออกคำสั่งผ่อนผันจัดงาน ไม่จำกัดจำนวนคน แต่ต้องโหลดแอพฯ หมอพร้อม พร้อมเผย ช่วงเวลาร้านอาหารขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตอนไหนบ้าง

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ลงนามคำสั่งจังหวัด 4 ฉบับ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.2564 เป็นต้นไป ว่าด้วยเรื่อง มาตรการปิดสถานที่หรือห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค, มาตรการเฝ้าระวังท่าเทียบเรือประมง เรือประมง แรงงานในเรือประมง ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต, แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานในเขตพื้นที่ จ.ภูเก็ต

 

ภูเก็ต ออกคำสั่งผ่อนผันจัดงาน ไม่จำกัดจำนวนคน

สำหรับคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 7188/2564 เรื่อง มาตรการปิดสถานที่ มีสาระสำคัญในการผ่อนผันจัดงานกิจกรรมไม่จำกัดจำนวนคนแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการ “COVID Free Setting” โดยอนุญาตให้ ตลาดนัด ตลาดสด ถนนคนเดิน ปรับเป็น 1 คนต่อ 1 ตารางเมตร ร้านอาหารสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ระหว่างเวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-23.00 น. ส่วนสถานบริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สนามชนไก่ สนามกัดปลา สนามมวย หรือสถานที่จัดให้มีการเล่นพนันยังคงปิดให้บริการต่อไป

คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 7189/2564 มีสาระในการกำหนดมาตรการควบคุมท่าเทียบเรือประมง เรือประมง แรงงานในเรือประมง ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 7190/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม  มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตฯ มีสาระสำคัญในการให้ ยกเลิก การลงทะเบียนรายงานตัวเข้า จังหวัดภูเก็ตผ่านเว็บไซต์ Go Phuget คงไว้เพียงการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน “หมอพร้อม” และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ รวมถึงให้ยกเลิกสิทธิการแสดงบัตรนักเรียนในการเข้า-ออกจังหวัด ตามความในข้อ 3 ของคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 6245/2564 ลงวันที่ 11 ต.ค.2564 นอกนั้นมาตรการต่าง ๆ ยังคงเดิม

 

affaliate-2

และล่าสุดคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 7234/2564 เรื่อง มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวและแรงงานไทยในเขตพื้นที่ จ.ภูเก็ต ในส่วนของการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา)  เข้า จ.ภูเก็ต ต้องมีเหตุจำเป็นในการทำงาน และต้องเป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย และต้องได้รับอนุญาตจากจังหวัดต้นทางด้วย

 

ภูเก็ต ออกคำสั่งผ่อนผันจัดงาน ไม่จำกัดจำนวนคน

 

ภูเก็ต ออกคำสั่งผ่อนผันจัดงาน ไม่จำกัดจำนวนคน

affaliate-3