เช็กผลข้างเคียง "วัคซีนโมเดอร์นา" ใครบ้างที่ไม่ควรฉีด

12 พ.ย. 2564 เวลา 14:08 น.337

หลังจากที่ "วัคซีนโมเดอร์นา" ล็อตแรกมาถึงไทย ได้มีการเปิดเผยถึงผลข้างเคียงของตัววัคซีน แพ้แล้วมีอาการรุนแรงแค่ไหน ใครบ้างที่ไม่ควรฉีด

หลังจากที่วัคซีนโมเดอร์นา ล็อตแรกมาถึงประเทศไทย จำนวน 560,000 โดส เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งนำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และได้กระจายไปยังโรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่ง โดยมีการแบ่งตามสัดส่วนตามที่ได้เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ และจะเริ่มฉีดเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2564 

เช็กผลข้างเคียง วัคซีนโมเดอร์นา ใครบ้างที่ไม่ควรฉีด

ด้าน องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ได้ทำประกันไว้ให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์นากับทางโรงพยาบาลเอกชน สำหรับกรณีการฉีดแล้วแพ้ โดยแบ่งเป็น

1. กรณีฉีดวัคซีนโมเดอร์นาแล้วเกิดผลข้างเคียงจนทำให้มีอาการ โคม่า หรือ เสียชีวิตรับชดเชย 1 ล้านบาท

2. กรณีฉีดวัคซีนโมเดอร์นาแล้วมีผลข้างเคียงทำให้เกิดความพิการ ทุพลภาพ จะได้รับชดเชย 5 แสนบาท

3.กรณีฉีดวัคซีนโมเดอร์นาแล้วมีอาการข้างเคียงเป็นไข้ หรือต้องแอดมิทเข้าโรงพยาบาล เพื่อรักษาตัวจะมีค่าชดเชย1 แสนบาท 

ซึ่งเงินชดเชยดังกล่าวจะครอบคลุมตั้งแต่การฉีดวัคซีนเข็มแรก และ 2 เข็ม รวมทั้งบูสเตอร์โดส โดยจะเป็นการคุ้มครองภายในระยะเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการฉีดวัคซีน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าวัคซีนโมเดอร์นา จะเป็นวัคซีนชนิด mRna ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก แต่ก็มีผลข้างเคียงกับผู้ที่ฉีดวัคซีนได้เช่นกัน ซึ่งจากข้อมูลด้านความปลอดภัย กลุ่มประชากรวิจัย 15,000 คน จากฐานข้อมูลสมาคมโรคติดเชื้อประเทศสหรัฐอเมริกา พบรายงานอาการไม่พึงประสงค์ทั่วไปประมาณ 0.03% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งมีรายงานดังนี้

- อาการข้างเคียงที่ยอมรับได้ เช่น อาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง บางรายมีอาการเหนื่อย ปวดหัว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หนาวสั่น มีไข้ วิงเวียน คลื่นไส้ และสามารถหายได้เอง ภายใน 2 – 3 วัน

- โอกาสแพ้ยาแบบรุนแรง เช่น หายใจลำบาก ปากบวม หน้าบวม หัวใจเต้นเร็ว ผื่นแพ้ขึ้นทั่วตัวหรือตามร่างกาย มีอัตราส่วน 2.5 : 1,000,000 คน

เช็กผลข้างเคียง วัคซีนโมเดอร์นา ใครบ้างที่ไม่ควรฉีด

 

affaliate-2

สำหรับแนวทางการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาที่เหมาะสมผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะ

- ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังและอาจมีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อติดโควิด-19 เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด โรคปอด โรคตับ และโรคไต

- ผู้ที่ต้องทำงานด้านสาธารณสุข ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ หรืองานใด ๆ ที่ถือว่ามีความเสี่ยงรับเชื้อสูง

- ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน ควรปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมก่อนรับวัคซีน

- ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV เพราะอาจมีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อติดโควิด-19

- สตรีที่อยู่ระหว่างให้นมบุตร

- สำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์ควรปรึกษาแพทย์เป็นรายบุคคลก่อน

 

ใครบ้างที่ไม่ควรฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 

- ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี ควรรอผลการศึกษาเพิ่มเติมก่อน

- ผู้ที่มีอาการแพ้ทันทีหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA ทั้งการแพ้แบบรุนแรงและไม่รุนแรง เช่น มีผื่นคัน ลมพิษ ตาบวม หน้าบวม อึดอัดแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก เป็นต้น ไม่ควรรับวัคซีนนี้

- ผู้ที่พบว่ามีอาการแพ้หลังจากฉีดวัคซีนชนิดนี้เข็มแรกไปแล้ว ไม่ควรรับวัคซีนชนิดนี้เพิ่มเติม

- ผู้ที่มีประวัติแพ้สารโพลีเอธิลีน ไกลคอล (Polyethylene Glycol: PEG) ซึ่งเป็นส่วนผสมในยาและเครื่องสำอางบางชนิด ซึ่งมีอยู่ในวัคซีนโควิดโมเดอร์นา

- ผู้ที่มีประวัติแพ้สารพอลิซอร์เบต (Polysorbate) ซึ่งเป็นส่วนผสมในยาและเครื่องสำอางบางชนิด แม้จะไม่มีอยู่ในวัคซีนโควิดโมเดอร์นา แต่คุณสมบัติใกล้เคียงกับ PEG มาก จึงอาจเป็นอันตรายได้ 

เช็กผลข้างเคียง วัคซีนโมเดอร์นา ใครบ้างที่ไม่ควรฉีด

ขอบคุณข้อมูล โรงพยาบาลกรุงเทพ , โรงพยาบาลสมิติเวช

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

 

affaliate-3