รองโฆษก ชี้แจง ประเด็นเรื่องการจัดงานลอยกระทง

10 พฤศจิกายน 2564

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาชี้แจ้งถึง ประเด็นเรื่องการจัดงานลอยกระทง พร้อมทั้งย้ำมาตรการป้องกันโควิด

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีไม่ได้ห้ามจัดงานลอยกระทง แต่ได้กำชับให้จัดงานภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่เข้มงวด

และให้พิจารณารูปแบบงานตามความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ และรูปแบบการจัดงานลอยกระทงขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัยเคร่งครัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกแนวทางการจัดงานให้หน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น

รองโฆษก ชี้แจง ประเด็นเรื่องการจัดงานลอยกระทง

กำหนดจุดเข้า-ออก มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากงาน มีจุดคัดกรองอุณหภูมิ และตรวจสอบความเสี่ยงก่อนเข้างาน  เลือกสถานที่จัดงานที่มีการระบายอากาศที่ดี ไม่แออัด เว้นระยะห่างของบูท ร้านค้า โต๊ะ ที่นั่ง อย่างน้อย 1 เมตร  กระจายจุดลอยกระทง และมีผู้ควบคุมไม่ให้แออัด

 

ส่วนแผงลอยหรือพาหนะสำหรับจำหน่ายอาหาร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด  งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

รองโฆษก ชี้แจง ประเด็นเรื่องการจัดงานลอยกระทง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews