จังหวัดใหญ่ สั่งงดจัด "งานลอยกระทง" หลังคลัสเตอร์งานศพ พ่นพิษป่วยพุ่ง 462 คน

03 พฤศจิกายน 2564

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งงดห้ามจัดงานวันลอยกระทงปี 64 หลัง คลัสเตอร์งานศพ ทำพิษป่วยพุ่งสูงอีก 462 ราย

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รายงานยอดผู้ป่วยรายใหม่ประจำวัน จำนวน 462 ราย โดย อ.เมือง มากสุด 139 ราย รองลงมาได้แก่  อ.จุฬาภรณ์ 47 ราย จากคลัสเตอร์งานศพ หมู่ 3 ต.นาหมอบุญ, อ.ทุ่งใหญ่ 34 ราย, อ.ท่าศาลา 32 ราย, อ.ขนอม 25 ราย, อ.สิชล 24 ราย

 

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งงดห้ามจัดงานวันลอยกระทงปี 64
 

ขณะที่ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เผยว่า ทางคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครศรีธรรมราช ระบุว่า จ.นครศรีธรรมราช ยังมีความต้องการวัคซีนอีกประมาณ 1 ล้านโดส  เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการประชาชนในพื้นที่ ขณะที่การเปิดเรียนแบบ On-site ต้องดูความพร้อมของสถานศึกษาเป็นหลัก แต่ขณะนี้ยังเรียนแบบออนไลน์ไปก่อน พบว่าในช่วง 7 วันจากนี้ยังไม่มีสถานศึกษาใดแจ้งความประสงค์ว่าพร้อมสำหรับเปิดเรียนแบบ On-site

 

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งงดห้ามจัดงานวันลอยกระทงปี 64

อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการฯ ได้มีการประสานงานในเชิงลึกสำหรับโรงเรียนในลักษณะพิเศษ หรือโรงเรียนลักษณะอยู่ประจำหรือกินนอน เพื่อให้สถานศึกษาดังกล่าวมีการประเมินความพร้อมและกำหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติที่มีมาตรฐานชัดเจน ที่แสดงออกถึงความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร และยังมีมติห้ามจัดงานวันลอยกระทงปีนี้อีกด้วย