เช็คเงื่อนไข เงินประกันรายได้ข้าว 5 ชนิด โอนจ่าย 9 พ.ย. นี้

เช็คเงื่อนไข เงินประกันรายได้ข้าว 5 ชนิด โอนจ่าย 9 พ.ย. นี้

08 พ.ย. 2564 เวลา 14:05 น.815

เงินประกันรายได้ข้าว โอนงวดแรก 9 พ.ย. 64 หอมมะลิรับ 1.5 หมื่นบาท ข้าวเหนียว 1.2 หมื่นบาท หอมปทุม 1.1 หมื่นบาท เช็คเงื่อนไขรายละเอียดครบที่นี่

จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ได้อนุมัติโครงการเงินประกันรายได้ข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 3 โครงการ วงเงินรวม 27,390.09 ล้านบาท โดยหนึ่งในโครงการสำคัญ นั่นก็คือ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 และมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินรวมทั้งสิ้น 18,378.90 ล้านบาท

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 วงเงิน 13,604 ล้านบาท ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน ประกันรายได้ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 (รอบที่ 1) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2564 ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16  มิถุนายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

เช็คเงื่อนไข เงินประกันรายได้ข้าว 5 ชนิด โอนจ่าย 9 พ.ย. นี้

เงื่อนไขจ่ายเงินประกันรายได้ข้าว

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 กำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้ คือ ราคาความชื้นไม่เกิน 15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ ยกเว้นข้าวเจ้า ไม่เกิน 50 ไร่ โดยชดเชยเป็นจำนวนตันในแต่ละชนิดข้าว ดังนี้

- ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน จ่ายชดเชย 4,135.77 บาทต่อตัน  
- ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน จ่ายชดเชย 3,592.25 บาทต่อตัน 
- ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน จ่ายชดเชย 1,052.13 บาทต่อตัน 
- ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน จ่ายชดเชย 4,337.47 บาทต่อตัน 
- ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน จ่ายชดเชย 1,934.62 บาทต่อตัน 

เช็คเงื่อนไข เงินประกันรายได้ข้าว 5 ชนิด โอนจ่าย 9 พ.ย. นี้

affaliate-2

ทั้งนี้ เนื่องจากในแต่ละพื้นที่จะแจ้งการเก็บเกี่ยวในช่วงวัน เดือน แตกต่างกันออกไป ขอให้เกษตรกรชาวนาติดตามการแจ้งประกาศวันโอนเงินอีกครั้ง โดยทางสาขา ธกส. ในพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกอีกครั้ง โดยระยะเวลาการจ่ายประกันรายได้ข้าวเปลือก 5 ชนิด คือ เดือนพฤษศจิกายน 2564 – พฤษภาคม 2565

สำหรับการโอนเงินฯ งวดที่ 1 จะโอนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ที่แจ้งเก็บเกี่ยวผลผลิตเดือนสิงหาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้โดยเกษตกรชาวนาสามารถตรวจสอบเช็กเงินช่วยเหลือชาวนาได้โดยเข้าไปที่ เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/

นอกจากนี้เกษตรกร หรือ ชาวนา ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวในปี 64/65 ยังสามารถเช็คเงินเกษตรกร เงินช่วยเหลือชาวนาที่ ธ.ก.ส. โอนเข้าบัญชีผ่านแอพพลิเคชัน A-Mobile ของธนาคาร ธ.ก.ส.ได้ด้วย

ขณะที่เกษตรกรที่สมัครใช้บริการ BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family เมื่อเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว หรือสามารถ เช็คเงินเกษตรกร ตรวจสอบเช็คเงินช่วยเหลือชาวนา ผ่านเว็บไซต์โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ เข้าเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/ โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกดค้นหา สำหรับผู้ที่ได้รับเงินระบบจะขึ้นข้อมูลว่า "โอนเงินเรียบร้อยแล้ว" โดยจะแสดงชื่อโครงการ, เลขที่บัญชี, วันที่โอน, สาขา ธ.ก.ส. และสถานะของเกษตรกรไว้ให้

เช็คเงื่อนไข เงินประกันรายได้ข้าว 5 ชนิด โอนจ่าย 9 พ.ย. นี้

affaliate-3
ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ