เช็กช่องทาง ลงทะเบียนผ่อนชำระค่าไฟ ของ กฟภ.

07 พฤศจิกายน 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิด 3 ช่องทาง สามารถลงทะเบียนผ่อนชำระค่าไฟฟ้าได้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน มีเงื่อนไขดังนี้

กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากผลกระทบโควิด-19 สามารถผ่อนชำระค่าไฟฟ้าได้  ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท (ยกเว้นราชการ รัฐวิสาหกิจ) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สามารถยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ช่องทางการลงทะเบียนขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้า ดังนี้

http://installment.pea.co.th
แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus
http://www.pea.co.th

เช็กช่องทาง ลงทะเบียนผ่อนชำระค่าไฟ ของ กฟภ.

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เช็กช่องทาง ลงทะเบียนผ่อนชำระค่าไฟ ของ กฟภ.

เงื่อนไขการลงทะเบียนขอผ่อนชำระออนไลน์

  1. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจกรณีนิติบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
  2. เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทเอกชนรายย่อย และเอกชนรายใหญ่
  3. ต้องเป็นค่าไฟฟ้าประจำเดือนที่ไม่เคยขอผ่อนชำระกับ PEA หรืออยู่ในระบบชำระเงินแบบรวมศูนย์(G)
  4. การพิจารณาการผ่อนชำระ เป็นไปตามเงื่อนไขของ PEA และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทาง SMS
  5. ช่องทางการชำระเงิน สามารถชำระเงินได้ที่ สำนักงาน กฟภ.และผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เท่านั้น

เช็กช่องทาง ลงทะเบียนผ่อนชำระค่าไฟ ของ กฟภ.

เช็กช่องทาง ลงทะเบียนผ่อนชำระค่าไฟ ของ กฟภ.

https://installment.pea.co.th/

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews