thainewsonline

"การไฟฟ้า"แจ้งมีการก่อสร้างช่วง 4 ทุ่มถึง ตี 5 บางพื้นที่จะมีเสียงดังรบกวน

04 พฤศจิกายน 2564
122
"การไฟฟ้า"แจ้งมีการก่อสร้างช่วง 4 ทุ่มถึง ตี 5 บางพื้นที่จะมีเสียงดังรบกวน

การไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA แจ้งประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ถนนจรัญสนิทวงศ์ ช่วงสะพานพระราม 7 ถึง แยกท่าพระ โดยมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาภายในปี 2565

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ทำให้ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ได้ออกข้อกำหนดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 37 โดยมีใจความสำคัญคือให้พื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเดิมเคยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวและยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงกลางคืนหรือเคอร์ฟิว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมา ซึ่งทาง การไฟฟ้านครหลวง ได้รับทราบและปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

การไฟฟ้านครหลวง

ดังนั้นการทำงานตามแผนงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 ทางการไฟฟ้านครหลวง จะมีการก่อสร้างในซอยและผิวจราจรที่แยกบรมราชชนนี ถนนจรัญสนิทวงศ์ช่วงซอย 5,6,15, 20,28/1,34,38,40,57/1,60 สถานีรถไฟฟ้า MRT บางยี่ขัน ตลาดบางขุนศรี ไอดีโอคอนโดมิเนี่ยม งานวางสายและงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเป็นระยะตลอดพื้นที่โครงการ โดยช่วงเวลาทำงานจะเริ่มตั้งแต่ 22.00 - 05.00 น. ของทุกคืน ทั้งนี้การทำงานของเจ้าหน้าที่อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางสัญจร รวมถึงอาจมีเสียงดังรบกวนในยามวิกาล อย่างไรก็ตามทาง การไฟฟ้านครหลวง จะควบคุมการทำงานของผู้รับจ้างให้ส่งผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด โดยยังคงมาตรการป้องกันและคัดกรองตามคำแนะนำของคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงว

affaliate-2

นอกจากนี้ การไฟฟ้านครหลวง ได้ให้ความสำคัญด้านมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุด โดยพัฒนายกระดับการก่อสร้างตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น ในบริเวณการก่อสร้างกำหนดให้ติดตั้งแนวกั้นชั่วคราว ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพื่อความปลอดภัย แบ่งพื้นที่ให้ประชาชนได้มีช่องทางเดินได้อย่างสะดวก ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะได้ที่ผู้ประสานงานโครงการ คุณทิวารัตน์ นวลแก้วเกียรติ เบอร์โทรศัพท์ 097-2515554 หรือติดต่อได้ที่ การไฟฟ้านครหลวง Call Center 1130 ตลอด 24 ชั่วโม

การไฟฟ้านครหลวง

affaliate-3