พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก พบได้ที่ไทย เท่านั้น

03 พฤศจิกายน 2564

รู้จัก "เอื้องรังนกไทยทอง" พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก กล้วยไม้ขนาดเล็ก พบที่ดอยหัวหมด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางเท่านั้น

ครั้งที่แล้วเราได้ชมความหน้ารักของ พิศวงตานกฮูก พืชล้มลุก พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ที่พบเฉพาะดอยหัวหมด ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก เท่านั้น ในครั้งนี้เรามารู้จัก "เอื้องรังนกไทยทอง" พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ที่พบได้เฉพาะที่ดอยหัวหมดเช่นเดียวกัน เอื้องรังนกไทยทอง เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยขนาดเล็ก พรรณไม้ถิ่นเดียวของไทย ขึ้นบนเปลือกไม้ ในป่าเต็งรัง บนเขาหินปูนที่ระดับความสูง 800-900 เมตร ออกดอกสีแดง พบน้อยที่เป็นสีเหลือง

พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก พบได้ที่ไทย เท่านั้น

"เอื้องรังนกไทยทอง" ได้รับการตีพิมพ์เป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลกลงในวารสาร Thai forest Bulletin (Botany) เล่มที่ 42 หน้า 100 ค.ศ.2014 โดย ดร.สมราน สุดดี นักพฤกษศาสตร์หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายภัทธรวีร์ พรมมนัส นักพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ กรมวิชาการเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ วัฒฐานะ ขณะเป็นนักพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก พบได้ที่ไทย เท่านั้น

สำหรับคำระบุชนิด "thaithongiae" ตั้งเพื่อเป็นเกียรติแด่รองศาสตราจารย์ ดร.อบฉันท์ ไทยทอง อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตัวอย่างพรรณไม้ต้นแบบเก็บจากดอยหัวหมด จ.ตาก เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2556

พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก พบได้ที่ไทย เท่านั้น

พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก พบได้ที่ไทย เท่านั้น

พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก พบได้ที่ไทย เท่านั้น

พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก พบได้ที่ไทย เท่านั้น

ภาพ :สุชาติ จันทร์หอม
ที่มา : สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช