svasdssvasds
เผยวันสอบ ก.พ. สอบข้อเขียนรอบทั่วไป ประจำปี 2564

เผยวันสอบ ก.พ. สอบข้อเขียนรอบทั่วไป ประจำปี 2564

29 ต.ค. 2564 เวลา 17:16 น.1.0k

วันสอบ ก.พ. สอบข้อเขียนรอบทั่วไป ประจำปี 2564 เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 เป็นวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

กำหนดแล้ววันสอบ ก.พ. 2564 ประจำปี 2564 โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 มีรายงานว่า นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รักษาราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศเรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยจะประกาศกำหนดการสอบให้ทราบภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นั้น

 

ข้าราชการ
 

affaliate-2

สำนักงาน ก.พ. จึงกำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 เป็นวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 และสำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.

ทั้งนี้ กำหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และข้อกำหนดของทางราชการ

 

กำหนดวันสอบ ก.พ. 2564

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด