สิ้น ครูบาสาย เจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง เกจิดังเมืองตาก

22 ตุลาคม 2564

ข่าวร้ายการมรณภาพของพระเทพสิทธาคม หรือครูบาสาย เจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง และเจ้าคณะจังหวัดตาก สิริอายุเป็นมงคล

วันที่ 22 ต.ค.64  มีการแจ้งข่าวร้ายการมรณภาพของพระเทพสิทธาคม หรือครูบาสาย เจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง และเจ้าคณะจังหวัดตาก  ได้มรณภาพด้วยโรคประจำตัว ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  สิริอายุ 83 ปี 62 พรรษา

โดย พระเทพสิทธาคม เป็นพระเกจิอาจารย์และพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสสนาธุระ  พระเทพสิทธาคม มีนามเดิมว่า สายกันคุ้ม เกิดเมื่อวันที่ 29 พ.ย.2480 ที่บ้านเลขที่ 70 หมู่ 3 ต.วังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดท่าไม้แดง จากนั้นได้รับราชการจนเบื่อหน่ายชีวิตฆราวาส จึงอุปสมบทเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2502 ที่วัดมณีบรรพตวรวิหาร โดยมีพระวิสุทธิสมณาจารย์ วัดมณีบรรพต เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า กิตฺติปาโล

สิ้น ครูบาสาย เกจิดังเมืองตาก

หลังอุปสมบท ท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นเอก และศึกษาด้านวิทยาคมกับพระเกจิอาจารย์หลายรูป เช่น หลวงปู่มัด อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง พระครูธรรมานุกูล (ภู จนฺทเกสโร) และหลวงปู่ปี้ ในปี พ.ศ. 2508 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง เมื่อตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดตากว่างลง ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดตากตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน มหาเถรสมาคมมีมติอนุมัติให้ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดตาก

สิ้น ครูบาสาย เกจิดังเมืองตาก

-อดีตพระยันตระ พูดแล้ว ปมพระสงฆ์ก้มกราบ ทุกคนเห็นอาตมาเป็นพระในใจ
-ศรีสุวรรณ ร้องด่วนจี้มส.เอาผิด "พระยันตระ"-"พระที่ก้มกราบ"
-ออมสินเตือน อย่าหลงเชื่อ ช่วยลงทุน 2 แสนบาท

นอกจากนี้ด้านวัตถุมงคล จัดสร้างวัตถุมงคลไว้หลายรุ่นด้วยกัน อาทิ เหรียญรุ่นแรก สร้างปีพ.ศ.2519 ล็อกเกตหลวงพ่อสาย สร้างปี พ.ศ.2519, เหรียญเสมา (รุ่นพิเศษ) สร้างปี พ.ศ.2530 นายสัก กอแสงเรือง ลูกศิษย์สร้างถวาย เป็นต้น ล้วนแต่ได้รับความนิยมจากสาธุชนญาติโยมศรัทธาเลื่อมใส นอกจากนี้ยังยกย่องให้หลวงปู่สาย เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง แต่ท่านก็ยังทำตนเดินสายกลางเรียบง่ายแม้จะถูกยกย่องจากลูกศิษย์

สิ้น ครูบาสาย เกจิดังเมืองตาก


 ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews