thainewsonline

ประกาศพื้นที่"น้ำไม่ไหล"คืนนี้ 19 ตุลาคม 2564

19 ตุลาคม 2564

การประปานครหลวง (กปน.) ประกาศ พื้นที่ คืนวันอังคารที่ 19 ต.ค. 64 (22.00-04.30 น.) น้ำประปาไหลอ่อนถึงน้ำไม่ไหลชั่วคราว

ประกาศ : คืนวันอังคารที่ 19 ต.ค. 64 (22.00-04.30 น.) น้ำประปาไหลอ่อนถึงน้ำไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องหยุดสูบจ่ายน้ำ สถานีสูบจ่ายน้ำมหาสวัสดิ์ เป็นการชั่วคราว เพื่อบำรุงรักษาประตูระบายอากาศ ในคืนวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.30 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 

น้ำไม่ไหล

- พื้นที่ให้บริการของสำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์
- พื้นที่ให้บริการของสำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง
- เขตบางพลัด เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตหนองแขม เขตบางแค (เฉพาะ แขวงบางไผ่)
 

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564
การประปานครหลวง

น้ำไม่ไหล