กปน.ประกาศแจ้งเตือน 4 พื้นที่ "น้ำไม่ไหล - ไหลอ่อน"

12 ตุลาคม 2564

การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งเตือน 4 พื้นที่ "น้ำไม่ไหล - ไหลอ่อน" ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณคลองอ้อมนนท์ ถนนนครอินทร์  ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน น้ำไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

กปน.ประกาศแจ้งเตือน 4 พื้นที่ น้ำไม่ไหล - ไหลอ่อน

ถนนราชพฤกษ์ ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่คลองบางกอกน้อย ถึงวงเวียนพระราม 5 
ถนนบางกรวย - ไทรน้อย ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกบางศรีเมือง (ท่าน้ำนนทบุรี) ถึงสะพานพระราม 7
ถนนนครอินทร์ ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่คลองบางกอกน้อย ถึงสะพานพระราม 5 
ถนนเทอดพระเกียรติ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่วงเวียนบางกรวย ถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ 
ถนนบางกรวย-จงถนอม ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่วงเวียนบางกรวย ถึงคลองบางกอกน้อย    

 

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

กปน.ประกาศแจ้งเตือน 4 พื้นที่ น้ำไม่ไหล - ไหลอ่อน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews