ข่าวดี ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออมสิน ปล่อยกู้ 5 หมื่น ไม่ต้องใช้คนค้ำ

15 ต.ค. 2564 เวลา 11:09 น.4.7k

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อให้ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ปล่อยกู้ 5 หมื่น อัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม่ต้องใช้คนค้ำ

รัฐบาลได้ออกมาตรการทางการเงิน ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยการปล่อยสินเชื่อประชารัฐ ผ่านธนาคารออมสิน ภายใต้โครงการ  "ธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"  ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเป็นการปล่อยเงินกู้ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถกู้สินเชื่อออมสิน ผ่านธนาคารออมสินได้ง่ายๆ วงเงินกู้ 50,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.75 ต่อเดือน โดยมีรายละเอียดการขอกู้สินเชื่อ ดังนี้

*คุณสมบัติผู้กู้
-เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ​
-สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
-มีการประกอบอาชีพ
-มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

*วงเงินกู้
50,000 บาท

*อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
-อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

*ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้
-ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

affaliate-2

*หลักประกัน
-ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

*ค่าธรรมเนียม
-ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

*เอกสารประกอบการกู้
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
-เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)
-รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

ข่าวดี ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ 5 หมื่น ไม่ต้องใช้คนค้ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

affaliate-3