เตือน นนทบุรี กรุงเทพฯ น้ำทะเลหนุนสูง 3 ช่วง

11 ตุลาคม 2564

ทีมกรุ๊ป วิเคราะห์สถานการณ์ "น้ำทะเลหนุนสูง" 3 ช่วงเวลา และระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เตือนนนทบุรี - กรุงเทพฯ

วันนี้ (11 ต.ค.2564) คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) TEAMG หรือทีมกรุ๊ป ซึ่งมีประสบการณ์ความชำนาญในด้านการบริหารจัดการน้ำมากกว่า 30 ปี ผ่านแบบจำลอง River Network Model เพื่อศึกษาถึงพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในระดับต่าง ๆ วิเคราะห์สถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง3ช่วงและระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงเดือนต.ค.นี้ ว่า เมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา ระดับน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้พื้นที่จ.นนทบุรี ท่าน้ำราชวงศ์ กรุงเทพฯ มีน้ำเข้ามาในพื้นที่ 

 

คุณชวลิต เปิดเผยระดับน้ำทะเลหนุนสูง จาก แบบจำลอง River Network Model จะมี 3 ช่วงเวลา น้ำทะเลหนุนสูงใกล้ระดับน้ำของวันที่ 10 ต.ค. ตั้งแต่ 11-13 ต.ค. ช่วงที่สอง  21-23 ต.ค. และช่วงที่สาม 27-29 ต.ค. แต่ไม่สูงกว่าระดับคันกั้นน้ำ คือต่ำกว่า 2.5 เมตร ของระดับน้ำทะเล

เตือน นนทบุรี กรุงเทพฯ น้ำทะเลหนุนสูง 3 ช่วง

แบบจำลอง River Network Model วิเคราะห์สถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง และระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่ปากเกร็ด นนทบุรี

คุณชวลิต นำแบบจำลอง River Network Model มาวิเคราะห์สถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง และระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ ช่วงวันที่ 11-13 ต.ค. ระดับน้ำจะเท่าวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา และช่วงวันที่ 21-23 ต.ค.เท่ากับวันที่ 11-13 และช่วงที่สาม 27-29 ต.ค.บางวันน้ำจะสูงกว่าช่วงวันที่ 11-13 ต.ค. แต่คนกรุงเทพฯ ไม่ต้องตกใจเพราะระดับน้ำยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำของกทม.

 

เตือน นนทบุรี กรุงเทพฯ น้ำทะเลหนุนสูง 3 ช่วง

แบบจำลอง River Network Model วิเคราะห์สถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง และระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่กรุงเทพฯ 

อย่างไรก็ตาม แบบจำลอง River Network Model วิเคราะห์สถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง และระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่นนทบุรี กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังต่ำกว่าช่วงเดือนต.ค.54 ปีน้ำต่ำกว่า 50 เซ็นติเมตร  

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews