โพล เผย ประชาชน ไม่เชื่อมั่นรัฐบาล บริหารจัดการป้องกันน้ำท่วม

10 ตุลาคม 2564

สวนดุสิตโพล เปิดเผย คนไทยไม่เชื่อมั่นรัฐบาล ในการรับมือป้องกันน้ำท่วม แนะบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

จากกรณี วันนี้ (10 ต.ค.2564) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “คนไทยที่ได้รับผลกระทบจาก น้ำท่วม 2564” โดยสำรวจเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จำนวนทั้งสิ้น 569 ครัวเรือน ระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2564 พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของน้ำท่วมครั้งนี้ คือ

-ร้อยละ 70.49 ระบุ เป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้

-รองลงมา ร้อยละ 69.61 ระบุ ที่ผ่านมาไม่มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

-ร้อยละ 65.90 ระบุ ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกภัย

 

โพล เผย ประชาชน ไม่เชื่อมั่นรัฐบาลป้องกันน้ำท่วม

เมื่อถามถึงสิ่งที่ควร “ตระหนักและให้ความสำคัญ” กับปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้ พบว่า

-ร้อยละ 77.03 ระบุ ควรมีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

-รองลงมา ร้อยละ 71.91 ระบุ รัฐบาลให้ความสำคัญและแก้ไขอย่างจริงจัง

-ร้อยละ 70.67 ระบุ มีวิธีการป้องกันน้ำท่วมในระยะยาว
 

ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม พบว่า

-ร้อยละ 86.62 ระบุ กระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน

-รองลงมา ร้อยละ 83.10 ระบุ พืชผลทางการเกษตรเสียหาย

-ร้อยละ 78.35 ระบุ บ้านเรือนเสียหาย ต้องซ่อมแซมบ้านเรือน


เมื่อถามถึง สิ่งที่รัฐบาลควรดำเนินการโดยเร่งด่วน พบว่า

ร้อยละ 87.35 ระบุ ช่วยเหลือประชาชนที่น้ำท่วม เช่น เรือ ห้องน้ำ ที่พักชั่วคราว ถุงยังชีพ รองลงมา

ร้อยละ 83.48 ระบุ ให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับประชาชน แจ้งเตือนรวดเร็ว

ร้อยละ 74.52 ระบุ เร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม

 

โพล เผย ประชาชน ไม่เชื่อมั่นรัฐบาลป้องกันน้ำท่วม

 

- ลุ้นตัวเกร็งกลางดึก พบกล่องต้องสงสัย วางตะแคงริมฟุตบาทหน้าร้านอาหารเจ

- เพจทนายเตือน รถเบนซ์จำแลง ระวังระวังมีปัญหาภายหลัง

- ดราม่าซีรีย์ดัง "Squid Game" ตำรวจ หวั่นพฤติกรรมเลียนเเบบ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึง ความเชื่อมั่นต่อการป้องกันน้ำท่วมของรัฐบาล พบว่า

ร้อยละ 44.17 ระบุ ไม่น่าจะป้องกันได้ รองลงมา

ร้อยละ 28.62 ระบุ ป้องกันไม่ได้

ร้อยละ 23.68 ระบุ น่าจะป้องกันได้

ร้อยละ 3.53 ระบุ ป้องกันน้ำท่วมได้แน่นอน

ด้าน ผศ.ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และคณะจัดตั้งหลักสูตรสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า

"ปัญหาน้ำท่วมในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การเกษตร สังคม และสิ่งแวดล้อม สาเหตุของน้ำท่วมเกิดได้จากภาวะโลกร้อน ส่งผลต่อปริมาตรน้ำทะเลที่มากขึ้น การขัดขวางช่องทางการระบายน้ำและการซึมของน้ำลงสู่ผิวดิน เช่น การสร้างสิ่งปลูกสร้าง การตกตะกอนจากพื้นที่ที่ไม่มีพืชปกคลุม

นอกจากนี้ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตร มีผลกระทบจากลมมรสุมและพายุ จึงทำให้น้ำท่วมทวีความรุนแรง การแก้ปัญหาคือการวางแผนในระยะยาว การป้องกัน ความพร้อมในการรับมือ ความแม่นยำของข้อมูลเพื่อนำมาใช้ตัดสินใจ รวมถึงการถอดบทเรียนจากต่างประเทศมาเป็น Best Practice

การร่วมมือกันในชุมชนและการประสานหน่วยงานในการแก้ปัญหา จะทำให้ปัญหาน้ำท่วมได้ รับการบรรเทา ซึ่งใช่ว่าน้ำท่วมจะมีแต่ผลเสีย ผลดีคือช่วยเติมระดับน้ำใต้ดิน ทำให้ดินกลับมาอุดมสมบูรณ์ รวมถึงการขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ ดังนั้นการมองเชิงบวกและร่วมกันแก้ไขปัญหา จะทำให้เราฝ่าวิกฤตินี้ไปได้ในช่วงเวลานี้และในอนาคต"

 

โพล เผย ประชาชน ไม่เชื่อมั่นรัฐบาลป้องกันน้ำท่วม

 

ที่มา : สวนดุสิตโพล

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews