เปิดคำสั่ง ปปง.ยึดทรัพย์พิยดาและพวก เพิ่มอีก 23 รายการ

10 ตุลาคม 2564

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) มีประกาศ ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราว ของนางสาวพิยดา และพวก

เปิดคำสั่ง ปปง.ยึดทรัพย์พิยดา เพิ่มอีก 23 รายการ โดยเป็นประกาศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งกระเป๋าแบรนด์เนม เข็มขัด ตะกร้าหวาย และอื่นๆ มูลค่าทั้งสิ้น 2,700,000 บาท

 

ระบุ วันที่ 1 ต.ค. 64 สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) มีคําสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.173/2564 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายนางสาวพิยดา ทองคําพันธ์ กรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา จำนวน 23 รายการ จำนวนทั้งสิ้น 2,700,000 บาท 

ประกอบด้วย ตู้นิรภัยสีดำ 1 ตู้ กระเป๋าแบรนด์เนม 19 ใบ เข็มขัด 1 เส้น ตะกร้าหวาย 1 อัน ซึ่งอยู่ในชื่อของ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ์ และนายนรบดี จันทร์หวร ทั้งหมดอยู่ระหว่างการประเมินราคา และ รถยนต์ยี่ห้อ BMW รุ่น 33oe M สปอร์ต สีขาว 1 คัน ในชื่อ นายนรบดี จันทร์หวร ราคา 2,700,000 บาท

เปิดคำสั่ง ปปง.ยึดทรัพย์พิยดา เพิ่มอีก 23 รายการ

เปิดคำสั่ง ปปง.ยึดทรัพย์พิยดา เพิ่มอีก 23 รายการ

 

เปิดคำสั่ง ปปง.ยึดทรัพย์พิยดา เพิ่มอีก 23 รายการ

เปิดคำสั่ง ปปง.ยึดทรัพย์พิยดา เพิ่มอีก 23 รายการ

ก่อนหน้านี้วันที่ 8 ก.ย.2564 ปปง. มีคําสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.167/2564 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราว รายนางสาวพิยดา ทองคําพันธ์ กับพวก จำนวน 10 รายการ มูลค่า 7,944,474.85 บาท ประกอบด้วยทรัพย์สิน เงินสด 500,000 บาท โทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 เครื่อง เงินในบัญชีเงินฝาก บัญชีอยู่ในชื่อ น.ส.พิยดา 4 บัญชี น.ส.อังคณา เภตระกุล และนายนรบดี จันทร์หวร คนละ 1 บัญชี และ โฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี อ จ.นนทบุรีในชื่อ น.ส.อังคณา เภตระกุล และนายนรบดี จันทร์หวร มูลค่า 6,700,000 บาท 

รวมการยึดและอายัดทรัพย์สินนางสาวพิยดา ทองคําพันธ์ กับพวก 2 ครั้ง 33 รายการ มูลค่าเบื้องต้น 10.7 ล้านบาท

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews