บริษัทดังระยอง พิษโควิดเล่นงาน ประกาศหยุดกิจการชั่วคราว จ่ายค่าแรง 75%

06 ตุลาคม 2564

ทำเอาพนักงานใจหาย หลังบริษัทดังแห่งหนึ่งในระยองโดนพิษโควิด ประกาศหยุดกิจการชั่วคราว 1 เดือน พร้อมจ่ายค่าแรง 75%

เจอพิษโควิดไปอีกราย เพจ ข่าวสารชลบุรี-ระยอง ได้แชร์ประกาศของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง โดยระบุว่า "โควิดพ่นพิษ บริษัทดัง จ.ระยอง ขอประกาศหยุดกิจการชั่วคราว เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม จนถึง 31 ตุลาคม 64 เนื่องจากปรับสมดุลบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการไปต่อได้ ในสภาวะวิกฤติ ในปัจจุบันโดยจ่ายค่าแรงให้แก่พนักงาน 75%"

บริษัทดังระยอง พิษโควิดเล่นงาน ประกาศหยุดกิจการชั่วคราว พร้อมจ่ายค่าแรง 75%

โดยข้อความในตัวประกาศนั้นมีเนื้อหาว่า

เนื่องจากยอดการสั่งซื้อ และการผลิตที่มีจำนวนลดลงอย่างมาก รวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย เป็นเหตุให้บริษัทได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดเวลาทำงานของพนักงาน เพื่อให้บริษัทฯอยู่รอดและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

 

ซึ่งทางบริษัทฯจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 15 ความว่า ในกรณีที่นายจ้างมีความจำเป็นโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สำคัญ อันมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของนายจ้าง จนทำให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ หรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว ให้นายจ้างจ่ายเงินแก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของค่าจ้าง ในวันทำงานที่ลูกจ้างได้รับการหยุดกิจการตลอดระยะเวลา ดังนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรให้พนักงานหยุดชั่วคราวในวันที่ 1 ตุลาคม จนถึง 31 ตุลาคม 2564

บริษัทดังระยอง พิษโควิดเล่นงาน ประกาศหยุดกิจการชั่วคราว พร้อมจ่ายค่าแรง 75%

ขอบคุณ FB : ข่าวสารชลบุรี-ระยอง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews