บิ๊กตู่ ยอมถอยแล้ว ยกเลิกให้ บิ๊กป้อม คุม 4 กรม ในกระทรวงเกษตรฯ แทน ธรรมนัส

05 ต.ค. 2564 เวลา 13:49 น.6

บิ๊กตู่ ยอมถอย คืนงาน 4 กรมเกษตรฯ ของ ธรรมนัส ที่มอบให้บิ๊กป้อม กำกับดูแล ให้จุรินทร์ แล้ว หลังปชป.แสดงความไม่พอใจ

จากกรณี วันนี้ (5 ต.ค.2564) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 267/2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกฯ และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกฯ ตามที่มีคำสั่งสำนักนายกฯ ที่ 258/2564 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกฯ และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ปฏิบัติราชการแทนนายกฯ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 ก.ย.2564 นั้น เพื่อให้การกำกับการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นไปอย่างบูรณาการสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 11 (2) แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 38 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 ประกอบกับ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550

จึงให้ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 254/2564 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่ง มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 และให้นําความในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 238/2563 เรื่องมอบหมาย และมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 มาใช้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
 

ยกเลิกให้ บิ๊กป้อม คุม 4 กรม ในกระทรวงเกษตรฯ แทน ธรรมนัส

 

- ภาพความเสียหาย บ้านกว่า100หลัง โดนพายุหมุน ซัดพังเรียบชั่วพริบตา

- ไทยร่วมใจ แจ้งคิวฉีดวัคซีน แอสตราเซนเนกา เข็มที่ 2

- "หมอธีระ"อธิบายเห็นภาพ ทำไมยอดติดเชื้อไทยยังติดอันดับ1ใน10ของโลก

affaliate-2

โดยก่อนหน้านี้นั้น เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 นายกรัฐมนตรี ได้เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้รับทราบคำสั่ง มอบหมายงาน ให้ “บิ๊กป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี” ดูแลงานที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตรมช.เกษตรและสหกรณ์ เคยดูแลทั้ง 4 กรม ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย กรมพัฒนาที่ดิน, กรมฝนหลวงและการบินเกษตร, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

ท่ามกลางความไม่พอใจของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่สะท้อนออกมาในกลุ่มไลน์ของส.ส. และอดีตส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ 160 คน ขณะที่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ก็มองว่าเป็นการเสียมารยาทต่อคำสั่งแบ่งงานดังกล่าว

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

affaliate-3